SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Nieuwsoverzicht

Lees hieronder het laatste nieuws.

Mis niets en meld u ook aan voor de digitale nieuwsbrief.

Regels schrappen met toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ 15-03-2018

Zeven ggz-organisaties gaan aan de slag met de tookit' 'Minder papier, meer tijd voor zorg' om regels te gaan schrappen. Lees verder

Taboe op burn-out – Uit het boek: ‘Hoe(zo) eigen regie?’ 05-03-2018

Uit gesprekken met bedrijfsartsen is gebleken dat lang niet iedereen met een chronische ziekte daarover op het werk vertelt. Lees verder

Nieuwe intekenmogelijkheden subsidie SectorplanPlus 01-03-2018

SectorplanPlus is een nieuwe subsidie van het ministerie van VWS. Werkgevers in de zorg en welzijn kunnen met de subsidie onder andere een extra impuls geven aan de instroom van nieuwe mensen en de vergroting van kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt. Lees verder

Emergis sluit zich aan bij netwerkorganisatie Gx 28-02-2018

Emergis is met deze toetreding het tiende lid van de Gx. De aangesloten instellingen vormen een netwerk waarbinnen kennis en ervaring uitgewisseld worden Lees verder

CAO GGZ 2017-2019 algemeen verbindend verklaard 19-02-2018

Door AVV zijn de cao-bepalingen ook van toepassing op alle niet bij GGZ Nederland aangesloten ggz-aanbieders en hun werknemers (ongeacht het al dan niet lid zijn van een van de werknemersorganisaties). Lees verder