Direct naar content

Sociale partners

O&O-fonds GGZ is een samenwerking van verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties in de ggz. Deze sociale partners vormen samen het bestuur. Sinds 2005 streven wij er samen naar om het werk in de ggz beter te maken. Daarvoor stelt het bestuur op strategisch niveau ambities, beleid en hulpmiddelen vast om werkgevers en medewerkers te ondersteunen. Ook stellen we subsidie beschikbaar om projecten van werkgevers in de ggz te realiseren als die de werkdruk, vitaliteit, veiligheid en loopbaan van medewerkers verbeteren.

De Nederlandse ggz

De Nederlandse ggz is de branchevereniging voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Samen met ggz-aanbieders en partners binnen en buiten de ggz-sector werkt de Nederlandse GGZ aan de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg.

Bezoek de website

FNV Zorg & Welzijn

FNV Zorg & Welzijn sluit cao’s af voor meer dan 1 miljoen professionals die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor hun medemens. In de cao staan afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Bezoek de website

CNV Zorg & Welzijn

CNV Zorg & Welzijn is er voor een eerlijk en socialer Nederland. De vakbond zet zich in voor sterke werknemersrechten van zorgprofessionals en voor het behartigen van belangen op gebied van werk en inkomen.

Bezoek de website

FBZ

FBZ is een van de grootste werknemersorganisaties in de zorg. Waar verenigingen hun leden vakinhoudelijk ondersteunen, zorgt FBZ voor de randvoorwaarden zodat zorgprofessionals goed hun werk kunnen doen.

Bezoek de website

NU ‘91

NU’91 is de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals en komt op voor de belangen van alle zorgprofessionals in Nederland. NU’91 helpt zorgprofessionals hun stem en vak terug te geven.

Bezoek de website