Direct naar content

Disclaimer

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee O&O-fonds GGZ deze website samenstelt, kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. O&O-fonds GGZ aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor. Tevens sluit het fonds elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.