SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Webinar ‘Grip op verzuimkosten’

Verzuim kost geld, zoveel is wel bekend. Maar hoe hoog zijn de kosten rondom verzuim voor een organisatie nu eigenlijk? En ben je als werkgever in staat om de cijfers te beïnvloeden? In dit webinar krijg je het antwoord op deze en meer prangende vragen over het onderwerp verzuim. Aan de hand van een praktijkcase en concrete voorbeelden wordt uitgelegd welke problemen er spelen bij grote organisaties, wat zijn exact de pijnpunten? Hoe krijg je inzichtelijk waar verzuim zich bevindt en hoe kun je al deze gegevens inzetten voor een concreet verbeterplan?

 

Kortom: dit webinar is niet alleen puur informatief, maar biedt bruikbare handvatten die je in staat stellen om meer grip te krijgen op verzuim binnen uw organisatie.

 

Het webinar vindt plaats op 29 september van 10.00 tot 11 uur. Deelname is gratis en uitsluitend voor klanten van Vernet.

 

Meer informatie en aanmelden >

Online inspiratiecollege ‘Vergroot je werkkracht’

Als deze roerige tijd rondom Covid-19 voorbij is, dan zullen de mensen die nu onmisbaar zijn hun plek opeisen. Zij herinneren ons er aan dat schoonmakers, leraren en verpleegkundigen blijvend een ereplek verdienen. De vraag is dan: is de organisatie er klaar voor? Is de bedrijfscultuur zo ingericht dat deze mensen als kapitaal worden gezien? Mogen ze hun werk zelf blijven vormgeven of moeten ze weer meedraaien in het systeem? Blijven we geloven in de principes van waarde toevoeging, vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbinding? Of vallen we weer terug op de oude hiërarchie en regelgeving?

 

Het kapitaal van de organisatie

 

Het is de overtuiging van Karel Jonker (eigenaar De Leefstijl Academie) dat de focus binnen bedrijven vooral op één thema zal moeten liggen: werkkracht vergroten. De oplossing zit hem namelijk in het sterker maken van de huidige middelen, de mensen en creëren van toegevoegde waarde hierin. In dit proces staat de medewerker centraal, als het kapitaal van de organisatie. De medewerker met intrinsieke motivatie voor de geleverde dienst. In dit college gaat Karel Jonker vanuit de huidige maatschappelijke positie verder in op de methode Werkkracht garantie. Daarbij geeft hij de tools om hier vandaag nog in praktijk een start mee te maken.

 

Dit college is waardevol voor iedereen die zich binnen de organisatie bezighoudt met beleidsvorming, HR, verzuim en scholing, zoals: HR adviseur/medewerker, casemanager, arbeidsdeskundige, teamleider, coach, OR, maar zeker ook bestuurders en directie.

 

Het online minicollege is uitsluitend voor klanten van Vernet.

Gebruik jouw balansbudget om meer werk-privébalans te creëren

Ongetwijfeld ervaar je als medewerker in de ggz steeds meer uitdagingen. De vraag naar inzet neemt toe, terwijl de werkdruk en emotionele belasting alsmaar hoger worden. Maar naast het werk heb je ook een eigen leven met familie, vrienden én jezelf. Het vinden van een goede balans tussen werk en privé kan dan ook best een uitdaging zijn. Daarom is nu het balansbudget opgenomen in de cao ggz. Dit budget mag jij als medewerker gebruiken om te investeren in jezelf.

 

Met het balansbudget kan jij zelf de regie nemen om gezond en met plezier in de ggz te blijven werken. Het voordeel is dat jij helemaal zelf mag bepalen hoe je het budget wilt besteden. Je kunt ervoor kiezen om extra vrije dagen te kopen of om te investeren in jouw ontwikkeling door een cursus of opleiding te volgen. Ook is het mogelijk om het balansbedrag te laten uitbetalen. Het mooie is dat jouw werkgever bijdraagt aan dit budget, waardoor jullie samen werken aan jouw welzijn en inzetbaarheid.

Maak een bewuste keuze met de keuzehulp balansbudget

Hoe kun je het balansbudget het beste besteden? Om je te helpen een bewuste keuze te maken, is de keuzehulp balansbudget ontwikkeld. Met deze online tool kun je jouw persoonlijke budget berekenen en nagaan welke keuze het beste bij jou past. Ook zie je de effecten van de verschillende keuzes die je kunt maken. Ten slotte biedt de keuzehulp snel toegang tot relevante informatie en de mogelijkheid om in gesprek te gaan met jouw leidinggevende of HR-collega voor verdere ondersteuning.

Geef jouw keuze voor 1 juli door!

Wil je weten hoe je het balansbudget het beste kunt besteden? Download hieronder dan de keuzehulp balansbudget en krijg een duidelijk beeld over hoe dit budget jou kan ondersteunen bij het creëren van een gezonde werk-privébalans. Heb je jouw keuze gemaakt? Dan kun je deze tot 1 juli 2023 doorgeven aan de HR-afdeling van jouw organisatie.

 

Download de keuzehulp balansbudget

Breng jouw werkgever op de hoogte

Is jouw werkgever nog niet bekend met de mogelijkheden van het balansbudget? Overhandig dan de brochure of verwijs diegene naar de keuzehulp balansbudget. Ook HR-afdelingen kunnen binnenkort gebruikmaken van maatwerktrajecten om aan de slag te gaan met de gezondheid en het werkplezier van medewerkers in de organisatie. Meer informatie hierover volgt.

Online inspiratiecollege ‘Verzuim & Privacy’

Hoewel we al weer een tijdje gewend zijn aan de AVG, merken we dat er toch onduidelijkheid of ongemak is rondom verzuim en privacy. Wat mogen we wel en niet vragen, bij ziekte of sollicitatie? Iedere organisatie of leidinggevende geeft er zijn eigen invulling aan. Maar hoe zit het nou eigenlijk echt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, heeft Vernet de expertise ingeroepen van privacy professional Joris Bijvoets en advocaat Irma van der Vorst, specialisatie arbeidsrecht en HR-trajecten.

 

Dit college is waardevol voor iedereen die zich binnen de organisatie bezighoudt met P&O en verzuim, zoals: HR-adviseur/medewerker, casemanager, arbeidsdeskundige, teamleider, coach, OR, beheerder Personeelsinformatiesysteem, etc.

Opname inspiratiecollege

Vernet kan zich voorstellen dat medewerkers druk bezig zijn met het bijbenen van de enorme zorgvraag en alle organisatorische componenten die dat met zich meebrengt. Mocht u de sessie niet live kunnen bijwonen, meld u dan toch aan, dan stuurt Vernet u de opname zodat u het op een later moment kunt terugkijken.

 

Het online minicollege is uitsluitend voor klanten van Vernet.

Workshop PTG voor HRM-/arboprofessionals en leidinggevenden

Open inschrijving, dus ook voor niet klanten van Vernet beschikbaar.

Donderdag 31 oktober van 14.00 – 17.00 uur workshop PostTraumatische Groei (PTG): een positieve blik op burn-out, depressie en andere psychisch/emotioneel gerelateerde klachten

 

Kun je een moeilijke periode in je leven gebruiken om te groeien? Ja, dat kan!
In de wetenschap heet dat fenomeen PostTraumatische Groei (PTG).

 

Greet Vonk deed onderzoek naar het fenomeen PostTraumatische Groei. PostTraumatische Groei verwijst naar emotionele groei en positieve psychologische veranderingen als gevolg van het worstelen met allerlei klachten, een persoonlijke crisis of moeilijke omstandigheden. PostTraumatische Groei leidt tot transformatie, hetgeen betekent dat veranderingen blijvend zijn en je ‘er sterker en wijzer uitkomt’. Dit resulteert in een hoger niveau van functioneren. Mensen ervaren daardoor een hogere kwaliteit van leven dan voorheen.

 

Meer informatie en inschrijven

Online Inspiratiecollege ‘PostTraumatische Groei’

Heb jij in je omgeving weleens te maken met mensen die na een periode van rouw, overspannenheid of burn-out weer terugkeren op het werk? Herken je het gevoel dat je zelf of je omgeving wat voorzichtiger omgaat met die medewerker? Je de medewerker misschien wilt beschermen? En vraag je je weleens af of dat nodig is? Zou het kunnen dat iemand sterker uit zo’n zware periode komt?

 

Greet Vonk heeft hier onderzoek naar gedaan en neemt je in dit online inspiratiecollege van Vernet mee in haar bevindingen en hoe je kunt omgaan met medewerkers die terugkeren op de werkvloer na een moeilijke periode.

 

Over Greet Vonk

Greet is sinds 2006 coach en kreeg bij de start van haar praktijk al snel veel mensen op haar pad die het zwaar voor de kiezen hadden, om wat voor reden dan ook. En daar zat ook veel burn-out tussen. Wat haar opviel is dat mensen na een succesvolle afronding van haar coachtraject, terugkwamen op het werk en daar regelmatig met een stigma te maken hadden. Ze werden klein gehouden en er moest met hun grenzen rekening gehouden worden.

Ben je erbij?

Meld je dan aan voor het online inspiratiecollege met Greet Vonk op vrijdag 13 september om 9.00 uur. Het online college is onderdeel van het Vernet Jaarprogramma en derhalve gratis en uitsluitend voor klanten van Vernet.

Gezond & Zeker Innovatiedag 2019

 

Op maandag 28 oktober ben jij met je collega’s van harte welkom in het NBC in Nieuwegein voor een hele dag kennis opdoen en delen over fysieke belasting en agressie binnen zorg en welzijn.

 

Gepassioneerde en ervaren workshopleiders geven diverse inhoudelijke en praktische workshops over fysieke belasting, ongewenst gedrag en het verhogen van de veiligheid op de werkvloer.

Hackathon ‘Droombaan in de ggz’

 

Wil jij ook meedenken hoe er nu en in de nabije toekomst voldoende en gekwalificeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ) zijn om de kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen? Wil je daarbij ervaren hoe je met Design Thinking tot innovatieve oplossingen komt? En wil je samen met anderen twee dagen investeren om dit maatschappelijke vraagstuk te helpen oplossen? Doe dan mee!

 

Het O&O-fonds GGZ organiseert een hackathon met als doel een beeld te krijgen hoe de ggz een aantrekkelijke werkgever kan zijn en blijven. Via de hackathon worden mogelijke oplossingen opgehaald bij mensen met een verschillende invalshoek. De mogelijke oplossingen vormen voor O&O-fonds GGZ input voor activiteiten vanuit het fonds voor ggz-organisaties en ggz-medewerkers.

Themaochtend Pesten op het werk

Pesten op het werk. Een thema waarmee we ons liever niet associëren. Toch moeten we juist rondom dit type onderwerpen onze ogen en voelsprieten openhouden. Ongewenst gedrag, zoals pesten, intimidatie en uitsluiting, is een breed maatschappelijk probleem en komt derhalve ook voor op de werkvloer. Iedere organisatie heeft hier weleens mee te maken en dit heeft grote gevolgen voor de inzetbaarheid van medewerkers, zowel voor het ‘slachtoffer’ als de dader en omstanders.

 

In de sector gezondheid en welzijn heeft volgens de nationale enquête arbeidsomstandigheden 2017, 30,3% van de werknemers ten minste één kort- of langdurig conflict met collega’s, leidinggevende of werkgever. Wellicht zijn ook bij jou schrijnende verhalen bekend van medewerkers die gebukt gaan onder de machtspositie van hun leidinggevenden.

 

Ruim 1,2 miljoen werknemers (1 op de 6) hebben te maken met pesten, (seksuele) intimidatie en discriminatie op het werk. Het is niet verrassend dat ongewenst gedrag binnen een afdeling of team leidt tot een slechte sfeer en lagere inzetbaarheid. Zowel voor het slachtoffer, de dader, als de omstanders. De kans op burn-out klachten is twee keer zo hoog wanneer werknemers te maken hebben met hoge werkdruk én ongewenst gedrag, dan alleen bij hoge werkdruk. Wrang is dat juist hoge werkdruk en een hoge emotionele belasting de kans op ongewenst gedrag verhogen binnen een organisatie.

 

Voor wie is deze themaochtend bedoeld?

Vernet biedt organisaties graag de gelegenheid hierover met elkaar in gesprek te gaan. Om de kern beet te kunnen pakken en een richting te kunnen bepalen voor het gesprek vraagt Vernet je omvooraf na te denken welk verhaal jij zou willen inbrengen. Vanzelfsprekend geanonimiseerd.

Deze themaochtend is bedoeld voor mensen die actief zijn in het inzetbaarheidsproces, waaronder P&O, HR-professionals, casemanagers, preventiemedewerkers, die met elkaar in een veilige omgeving kennis en ervaringen willen delen. Bijvoorbeeld over hoe je ongewenst gedrag kunt herkennen. Hoe ga je vervolgens om met de medewerker die gepest wordt, en met de pesters en omstanders? Ingewikkelde vraagstukken waarin emotie een grote rol speelt.

 

Online minicollege ‘Inzetbaarheid als Service!’

Herman Evers neemt je in een uurtje mee in een nieuwe zienswijze rondom eigenaarschap van inzetbaarheid. Herman is geïnspireerd geraakt door architect en duurzaamheidsondernemer Thomas Rau. In de visie van Rau betaalt de klant voor de service en wil hij geen eigenaar worden van de producten die deze service voortbrengen.

 

In dit minicollege gaat het over eigenaarschap van inzetbaarheid, waarin Herman werken niet alleen ziet als een organiseer- en leerproces. Hij ziet vooral ook de werkenden als leveranciers van hun inzetbare mogelijkheden zoals kennis, vaardigheden, talent en karakter die nodig zijn voor een waarde creatie ten behoeve van de klant.

Eigendom > Eigenaar > Eigenwijs

In een bijzondere methode geeft Herman werknemers het Eigendom over duurzaam inzetbaar zijn terug. Het gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever met het Eigenaarschap van hun eigen productiemiddelen omgaan. Daardoor kunnen zij een Eigenwijsheid ontwikkelen die hen in staat stelt een leven lang inzetbaar te zijn voor werk.

Herman beschouwt die inzetbaarheid voortaan als een service in plaats van een verplicht voortvloeiend onderdeel uit de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst lijkt hem eerder een georganiseerd probleem, omdat de nadruk sterk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociaal contract ontbreekt. Hierin vult hij een gat op. Hij werkt een hernieuwde contractering tussen werkgever en werknemer uit in de vorm van een arbeids- en inzetbaarheidscontract over wie nu het eigendom bezit van de inzetbaarheid en wat de consequenties zijn van iets in eigendom hebben.

Voor wie is dit interessant?

Voor alle personen in je organisatie die betrokken zijn bij het thema verzuim en inzetbaarheid, waaronder HR, P&O, OR, beleidsmakers, arbeidsdeskundigen, casemanager, etc.