SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Voorwaarden voor subsidieaanvragen

Ieder project waarvoor de Vernieuwings- of implementatieondersteuning van O&O fonds GGZ wordt aangevraagd moet aan een aantal voorwaarden voldoen. U vindt ze hieronder. Download de complete regeling voor alle details.

Vernieuwing of implementatie

U kunt ondersteuning ontvangen voor projecten gericht op vernieuwing of op implementatie.

 • De vernieuwingsondersteuning geldt voor activiteiten die nog moeten worden gestart. De activiteiten moeten zijn gericht op toekomstbestendigheid.
 • De implementatieondersteuning is beschikbaar voor het implementeren van bewezen methodieken. De methodieken kunnen afkomstig zijn uit de ggz, maar ook van daarbuiten.

Relevantie

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet het project relevant zijn. In de praktijk houdt dat de volgende drie punten in.

 • Het project moet aansluiten bij één van de drie programmalijnen uit het meerjarenplan: Toekomstgerichte organisatie, Arbeidsmarkt fit blijven of Eigen kracht.
 • Het project is gericht op het goed functioneren van medewerkers en instellingen in de ggz.
 • Het doel van het project is vernieuwend, optimalisatiegericht of probleemoplossend.

Invulling van het project

Ook aan de concrete invulling van het project worden eisen gesteld om in aanmerking te komen voor de ondersteuning.

 • Het geheel van activiteiten die voor het project worden uitgevoerd hebben geen, of slechts een beperkte, overlap met andere lopende of uitgevoerde activiteiten.
 • Het geheel van activiteiten behoort niet tot de reguliere activiteiten van de organisatie of van de Ondernemingsraad.
 • Het geheel van activiteiten is niet gericht op de functie-inhoudelijke scholing van medewerkers.

Bruikbaarheid van resultaten

O&O fonds GGZ vindt het belangrijk dat andere ggz-organisaties ook kunnen leren van projecten van anderen. Daarom stellen we enkele eisen die eraan bijdragen dat projecten een meerwaarde voor de hele branche hebben.

 • De resultaten van de activiteiten zijn praktisch bruikbaar voor de branche.
 • De resultaten van de activiteiten zijn meetbaar, aantoonbaar en overdraagbaar aan andere ggz-instellingen.
 • U heeft een actieve rol in de overdracht.

 

Voor ondersteuningsmogelijkheid bij de uitvoering van plannen tegen werkdruk en regeldruk gelden andere voorwaarden.