SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Regeling voor werknemer met uitkering

Als u een werknemer met een uitkering van het UWV in dienst heeft of neemt, kunnen uw organisatie en de betreffende medewerker aanspraak maken op een aantal vergoedingen. De vergoedingen zijn bijvoorbeeld beschikbaar als de medewerker onder de participatiewet valt, een WAO- of WIA-uitkering krijgt, of een Wajong- of WW-uitkering heeft.