SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Procedure

Om in aanmerking te komen voor de Vernieuwings- of Implementatieondersteuning van O&O fonds GGZ dient u een aantal documenten aan te leveren.

 

  1. Aanvraagformulier. Het formulier moet volledig zijn ingevuld en zijn ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur én de voorzitter van de Ondernemersraad.
  2. Plan van aanpak. In het plan van aanpak beschrijft u het project, licht u de activiteiten toe, geeft u inzicht in de planning en inzet van middelen en betrokken personen, en laat u zien welke resultaten het project gaat opleveren voor de branche.
  3. Begroting. De begroting wordt onderbouwd per activiteit die in het plan van aanpak is opgenomen. Denk aan kosten voor de inzet van medewerkers, externen en materialen.

 

Het bestuur van O&O fonds GGZ behandelt de aanvragen tijdens bestuursvergaderingen. Na de bestuursvergadering worden de aanvragers op de hoogte gebracht van het bestuursbesluit.

 

Voor de ondersteuningsmogelijkheid voor de uitvoering van plannen tegen werkdruk en regeldruk geldt een andere procedure.