SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Ondersteuning bij uitvoering van plannen tegen werkdruk en regeldruk

O&O fonds GGZ ondersteunt ggz-organisaties met een vereenvoudigde stimuleringsregeling voor aanvragen die zijn gericht op de uitvoering van plannen om werkdruk en regeldruk te verminderen. Het gaat om een startfinanciering voor activiteiten die vernieuwend zijn voor de eigen organisaties en de branche. Te denken valt aan het aanpakken van (verander)processen of het samen met medewerkers aanpakken van oorzaken van werkdruk en regeldruk in de eigen organisatie. Met de vergoeding kan de helft van de externe out-of-pocketkosten met een maximum van 5.000 euro incl. btw worden betaald.

Criteria

Het bestuur van O&O fonds GGZ beoordeelt iedere aanvraag op een aantal criteria en besluit of een aanvraag in aanmerking komt voor de startfinanciering.

  • Startfinanciering voor de uitvoering van een plan van aanpak werkdruk/regeldruk in de ggz-organisatie conform de cao ggz-afspraak 2017-2019. Het gaat om nog op te starten activiteiten.
  • In het plan van aanpak staan aangegeven: de aanleiding/probleemanalyse, het doel van de aanpak, de aanpak met activiteiten met toelichting op vernieuwing voor de eigen organisatie én de ggz-branche, de planning, de opbrengst voor en de impact op de organisatie en medewerkers.
  • Het plan bestaat uit maximaal 800 woorden, inclusief begroting en tijdspad.
  • Er is aantoonbaar draagvlak en betrokkenheid in de organisatie. De aanvraag is ondertekend door Raad van Bestuur en OR.
  • Per aanvraag wordt maximaal 50% van de aangevraagde externe out-of-pocket kosten toegekend met een maximale startfinanciering van 5.000 euro inclusief btw.
  • De aanvrager en het project leveren actief bruikbare informatie en kennis op over de uitvoering en de resultaten voor de ggz-branche. De aanvrager beschrijft hoe deze de actieve rol invult bij de overdracht van kennis over, resultaten van en ervaringen met activiteiten.
  • De in te zetten methodieken, tools, instrumenten, werkwijzen zijn vrij te gebruiken door de andere ggz-organisaties. Het intellectueel eigendom van de inzet daarvan is vooraf bekend en vormt geen drempel voor anderen om er kosteloos en zonder externe ondersteuning gebruik van te maken.
  • De wijze van inzet en uitvoering van activiteiten zijn kosteloos overdraagbaar naar andere ggz-organisaties.

 

Interesse?

Wilt u weten of het plan van aanpak van uw organisatie in aanmerking komt voor een startfinanciering? Vul dan dit formulier in. Wij nemen daarna contact met u op voor een eerste verkenning.