SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Speciale aandacht voor veilig werken zorgt voor verbeterd organisatieklimaat

Bewust praten over veiligheid, steun van directie en hernieuwde werkafspraken zijn succesfactoren

 

Halverwege maart startte het project Veilig Werken. Het doel van het project is: Een gezond en veilig leefklimaat, waarbij de veiligheidsbeleving van de collega’s en het organisatieklimaat positief wordt beïnvloed. Dit project valt onder ‘Meer veiligheid door minder agressie’ wat weer onderdeel is van speerpunt 5 Een gezond, positief en uitdagend werkklimaat.

 

Ondertussen hebben de 6 deelnemende teams op een terugkomdag hun ervaringen met elkaar gedeeld. Marc Blom, lid raad van bestuur, was onder de indruk van de resultaten die nu al zijn behaald (het project loopt voor een aantal teams nog even door). “Het project heeft een positieve invloed op het organisatieklimaat doordat teamleden met elkaar en met het management de dialoog aangaan over thema’s die voor hen belangrijk zijn om gezond en veilig te kunnen werken. In 6 maanden tijd is de tevredenheid van ons team over het organisatieklimaat van 5,8 naar 7,4 gegaan, een fantastisch resultaat!”, gaf het psychotrauma team PsyQ terug op die dag.

 

Dat was ook de ervaring van de andere teams. Ook zij hadden een verhoogd veiligheidsgevoel en spraken over een versterkt ‘wij-gevoel’ binnen het team. Dit droeg bij aan hun positieve organisatieklimaat gevoel.

 

Aanpak project Veilig werken

De werkwijze Veilig werken bestaat uit 3 rondes van ieder 2 maanden die de teams in een cyclus van 3 stappen doorlopen:

 

  1. beantwoorden van stellingen door individuele teamleden,
  2. teamdialoog met alle teamleden tijdens een werkoverleg,
  3. een gesprek van het team met de bestuurder of directielid en manager waarbij de resultaten van de dialoog worden besproken en afspraken worden gemaakt.

 

Tijdens dit eerste traject hebben we ervoor gekozen om met drie thema’s aan de slag te gaan. De teamleden hebben, onder begeleiding van een coach, met elkaar en met de bestuurders gesproken over:

  • agressie en geweld
  • aangrijpende en emotioneel belastende situaties
  • teamreflectie

 

Succesfactoren

De deelnemende teams noemden als succesfactoren:

 

  • Het bewust plannen van momenten om met elkaar te praten over (veiligheids)thema’s.
  • Het bestuur en de teamleiders omarmden de werkwijze Veilig werken en maakten tijd vrij, waardoor het team zich gesteund en gefaciliteerd voelde. Dit verkleinde de afstand van teams naar de lagen daarboven.
  • De dialogen leidden daadwerkelijk tot afspraken en hernieuwde werkwijzen die werden geïmplementeerd (-> daadwerkelijke veiligheids- kwaliteitsverbetering).

 

Marc sprak zijn waardering uit voor de teams, hun teamleiders en voor de projectondersteuners. Hij hoopt dat het project navolging krijgt en dat het voor alle teams beschikbaar komt.

 

Wij zijn erg blij met de behaalde resultaten en het enthousiasme bij alle betrokkenen om hier mee verder te gaan. Namens de projectgroep Veilig werken, dank voor de inzet van alle betrokkenen!

 

Deelnemende teams

Aan het project deden 6 teams mee van verschillende bedrijven: Parnassia- gesloten wonen, Brijder- BOPZ kliniek, REAKT- ’t Filiaal, PsyQ- Psychotrauma, Lucertis- de Fjord, Bavo Europoort- Ouderen Nieuwe Binnenweg.