SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Whitepaper over werkbeleving in de ggz

In 2016 heeft Effectory een groot onderzoek uitgevoerd naar de werkbeleving van medewerkers in de ggz. Onderwerpen als werkdruk, sociale veiligheid en cliƫntgerichtheid zijn getoetst bij meer dan 10.000 ggz-professionals. In het onderzoek heeft Effectory een koppeling gemaakt met het meerjarenbeleidsplan van O&O-fonds GGZ, waardoor een goed beeld ontstaat van hoe medewerkers tegen de geschetste programmalijnen aankijken.

 

Een van de belangrijkste uitkomsten is de daling van de medewerkerstevredenheid in de branche. O&O-fonds GGZ herkent de bevindingen in het whitepaper over de achterliggende oorzaken daarvan, zoals de stijgende werkdruk en de eigen regie van medewerkers. Met onder meer eigen activiteiten en de reeds gemaakte afspraken in de cao wordt toegewerkt naar een stijgende lijn.