SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Onderzoek lastendruk: ‘Het Roer Moet Om’

GGZ Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aard en de impact van de regeldruk en de administratieve lasten. Voor het eerst zijn de administratieve lasten onderzocht in alle domeinen waar de ggz werkzaam is. Het resultaat is het rapport ‘Het Roer Moet Om’ waarin wordt ingegaan op de noodzaak van het verminderen van de administratieve lasten in het belang van de cliënt en de professional. De aanbevelingen worden d.m.v. een activiteitenplan in de praktijk uitgevoerd.

[bron: GGZ Nederland]