SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Cao geestelijke gezondheidszorg (2017-2019)

De samenwerkende werkgevers- en werknemersorganisaties binnen O&O-fonds GGZ zijn partijen bij het cao-overleg voor onze branche. Zij hebben onderhandeld over de afspraken die zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst ggz 2017-2019. Duurzame arbeidsrelaties, blijvend gezond werken, werkplezier en aansluiting bij het veranderende werkveld stonden daarbij hoog op de agenda. De cao is online te raadplegen en in verschillende vormen te downloaden.