SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten van O&O-fonds GGZ

Alle activiteiten en projecten van O&O-fonds GGZ spelen zich af op de terreinen arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Onze projecten sluiten aan bij de programmalijnen uit ons meerjarenplan. Projecten in de periode 2016-2018 richten zich op de toekomst van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van werkgevers om medewerkers arbeidsmarktfit te krijgen en houden en het stimuleren van de eigen regie van werknemers. Hieronder een overzicht van lopende en afgeronde projecten.

Handreiking Cultuursensitiviteit

Over het belang van cultuursensitiviteit zijn ggz-organisaties het eens. Zowel medewerkers als cliƫnten zijn erbij gebaat. Maar hoe kun je ermee aan de slag gaan in je organisatie? De handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer biedt een concreet stappenplan om daar aan te werken. Lees verder

Onderzoeksprogramma AZW

Voor eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunt u de kwartaaldata van AZW raadplegen. U kunt de informatie bijvoorbeeld gebruiken voor de aanpak van knelpunten in uw organisatie. Lees verder