SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten van O&O-fonds GGZ

Alle activiteiten en projecten van O&O-fonds GGZ spelen zich af op de terreinen arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Onze projecten sluiten aan bij de programmalijnen uit ons meerjarenplan. Projecten in de periode 2016-2018 richten zich op de toekomst van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van werkgevers om medewerkers arbeidsmarktfit te krijgen en houden en het stimuleren van de eigen regie van werknemers. Hieronder een overzicht van lopende en afgeronde projecten.

Loopbaanverkenner

Met de loopbaanverkenner kan een medewerker bewuster en op basis van zijn competenties te weten komen welke beroepen en vacatures bij hem of haar passen. Lees verder

ESF-projecten Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen jaren zijn binnen de ggz verschillende pilotprojecten uitgevoerd om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Die projecten werden mede gefinancierd met ESF-subsidie.  Lees verder

Levensfasebudget

Hoe is LFB te gebruiken als medewerker, als HRM’er, als leidinggevende of als ondernemingsraad? O&O-fonds GGZ heeft een aantal hulpmiddelen die daar zicht op geven. Lees verder

Arbocatalogus ggz

We willen dat de ggz een aantrekkelijke branche is om in te werken. Dat betekent dat medewerkers hun werk moeten kunnen uitvoeren in een zo veilig en prettige mogelijke omgeving onder goede omstandigheden. Lees verder

Handreiking Cultuursensitiviteit

Over het belang van cultuursensitiviteit zijn ggz-organisaties het eens. Zowel medewerkers als cliënten zijn erbij gebaat. Maar hoe kun je ermee aan de slag gaan in je organisatie? De handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer biedt een concreet stappenplan om daar aan te werken. Lees verder