SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten van O&O-fonds GGZ

Alle activiteiten en projecten van O&O-fonds GGZ spelen zich af op de terreinen arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Onze projecten sluiten aan bij de programmalijnen uit ons meerjarenplan. Projecten in de periode 2016-2018 richten zich op de toekomst van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van werkgevers om medewerkers arbeidsmarktfit te krijgen en houden en het stimuleren van de eigen regie van werknemers. Hieronder een overzicht van lopende en afgeronde projecten.

Zorgportfolio: inzicht in persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden zich continu ontwikkelen en hun deskundigheidsbevordering goed kunnen bijhouden. Daarom heeft O&O-fonds bijgedragen aan een gratis digitaal zorgportfolio. Lees verder

Competentiemanagement in de ggz

Een breed samengestelde projectgroep heeft een ggz-competentiewoordenboek en ggz-rolprofielen ontwikkeld. De projectgroep bestond uit P&O’ers van diverse ggz-instellingen die (willen) werken aan competentiemanagement, een vertegenwoordiger van de vakbonden, een vertegenwoordiger van GGZ Nederland en een projectleider. Lees verder

Loopbaanverkenner

Met de loopbaanverkenner kan een medewerker bewuster en op basis van zijn competenties te weten komen welke beroepen en vacatures bij hem of haar passen. Lees verder

ESF-projecten Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen jaren zijn binnen de ggz verschillende pilotprojecten uitgevoerd om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Die projecten werden mede gefinancierd met ESF-subsidie.  Lees verder

Levensfasebudget

Hoe is LFB te gebruiken als medewerker, als HRM’er, als leidinggevende of als ondernemingsraad? O&O-fonds GGZ heeft een aantal hulpmiddelen die daar zicht op geven. Lees verder