SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten van O&O fonds GGZ

Alle activiteiten en projecten van O&O fonds GGZ spelen zich af op de terreinen arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Onze projecten sluiten aan bij de programmalijnen uit ons meerjarenplan. Projecten in de periode 2016-2018 richten zich op de toekomst van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van werkgevers om medewerkers arbeidsmarktfit te krijgen en houden en het stimuleren van de eigen regie van werknemers. Hieronder een overzicht van lopende en afgeronde projecten.

 

GGz Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress

Door onderzoek te doen naar hoe werkdruk wordt ervaren en de factoren die daarmee samenhangen, heeft GGZ Breburg een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkeld. Lees verder

Tool voor gezond roosteren wordt handig hulpmiddel

Tool voor gezond roosteren wordt geschikt gemaakt voor gebruik. Ggz-organisaties blijven betrokken bij het doorontwikkelen van de technische tool naar een handig hulpmiddel voor de praktijk. Lees verder

De succesfactoren van zelforganisatie

Gesprekken met ggz-instellingen over zelforganisatie hebben een lijst met zes succesfactoren opgeleverd die het verschil kunnen maken voor organisaties die met zelforganisaties bezig zijn of gaan. Lees verder

Zorgportfolio: inzicht in persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden zich continu ontwikkelen en hun deskundigheidsbevordering goed kunnen bijhouden. Daarom heeft O&O-fonds bijgedragen aan een gratis digitaal zorgportfolio. Lees verder

Competentiemanagement in de ggz

Een breed samengestelde projectgroep heeft een ggz-competentiewoordenboek en ggz-rolprofielen ontwikkeld. De projectgroep bestond uit P&O’ers van diverse ggz-instellingen die (willen) werken aan competentiemanagement, een vertegenwoordiger van de vakbonden, een vertegenwoordiger van GGZ Nederland en een projectleider. Lees verder