SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten van O&O fonds GGZ

Alle activiteiten en projecten van O&O fonds GGZ spelen zich af op de terreinen arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsrelaties. Onze projecten sluiten aan bij de programmalijnen uit ons meerjarenplan. Projecten in de periode 2016-2018 richten zich op de toekomst van de arbeidsmarkt, de ondersteuning van werkgevers om medewerkers arbeidsmarktfit te krijgen en houden en het stimuleren van de eigen regie van werknemers. Hieronder een overzicht van lopende en afgeronde projecten.

 

GGz Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress

Door onderzoek te doen naar hoe werkdruk wordt ervaren en de factoren die daarmee samenhangen, heeft GGZ Breburg een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkeld. Lees verder

Tool voor gezond roosteren wordt handig hulpmiddel

Tool voor gezond roosteren wordt geschikt gemaakt voor gebruik. Ggz-organisaties blijven betrokken bij het doorontwikkelen van de technische tool naar een handig hulpmiddel voor de praktijk. Lees verder

De succesfactoren van zelforganisatie

Gesprekken met ggz-instellingen over zelforganisatie hebben een lijst met zes succesfactoren opgeleverd die het verschil kunnen maken voor organisaties die met zelforganisaties bezig zijn of gaan. Lees verder

Levensfasebudget

Hoe is LFB te gebruiken als medewerker, als HRM’er, als leidinggevende of als ondernemingsraad? O&O fonds GGZ heeft een aantal hulpmiddelen die daar zicht op geven. Lees verder

Arbocatalogus ggz

We willen dat de ggz een aantrekkelijke branche is om in te werken. Dat betekent dat medewerkers hun werk moeten kunnen uitvoeren in een zo veilig en prettige mogelijke omgeving onder goede omstandigheden. Lees verder