SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten uit de branche

Met de vernieuwings- en implementatieondersteuning van O&O-fonds GGZ voeren diverse organisaties in de geestelijke gezondheidszorg innovatieve projecten uit. Die activiteiten zijn een inspiratiebron voor collega-instellingen. Kennis kan worden overgenomen, werkwijzen zijn ook in andere organisaties toe te passen en de aanpak kan inspireren om eigen projecten te starten. Hieronder een verzameling van projecten die met ondersteuning van O&O-fonds GGZ tot stand zijn gekomen en projecten uit de branche die ter inspiratie kunnen dienen.

Dimence Groep vergroot participatie van medewerkers

De Raad van Bestuur en de medezeggenschap van Dimence Groep hebben onder de noemer Beleid Maken We Samen (BMWS) samengewerkt om de betrokkenheid van medewerkers bij de ontwikkeling van de organisatie te vergroten. Eerst als project, inmiddels als vast onderdeel van de werkprocessen. Medezeggenschap is daarmee verankerd in alle lagen van de organisatie.

Lees meer
Organisatie Dimence Groep
Contactpersoon Elske van der Heide
Functie ambtelijk secretaris
E-mailadres e.vanderheide@dimencegroep.nl