SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten uit de branche

Met de vernieuwings- en implementatieondersteuning van O&O fonds GGZ voeren diverse organisaties in de geestelijke gezondheidszorg innovatieve projecten uit. Die activiteiten zijn een inspiratiebron voor collega-instellingen. Kennis kan worden overgenomen, werkwijzen zijn ook in andere organisaties toe te passen en de aanpak kan inspireren om eigen projecten te starten. Hieronder een verzameling van projecten die met ondersteuning van O&O fonds GGZ tot stand zijn gekomen en projecten uit de branche die ter inspiratie kunnen dienen.

 

Participatie en medezeggenschap in triade bij GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant pakt medezeggenschap op een innovatieve manier aan. Medewerkers, cliënten en familieleden worden betrokken bij het beleid en daarmee is GGZ Oost Brabant de eerste ggz-organisatie met medezeggenschap in triade.

Lees meer
Organisatie GGZ Oost Brabant
Contactpersoon Knooppunt PMZ
Functie -
E-mailadres Knooppunt-PMZ@ggzoostbrabant.nl
GGZ Noord-Holland-Noord betrekt alle zorgprofessionals om kennis te delen

Kennis delen is sinds jaar en dag een belangrijk thema in de ggz-branche. Maar interne kennisdeling is een andere tak van sport. GGZ Noord-Holland-Noord komt met het ‘Netwerk Kennis Samen Delen’  met een vernieuwend initiatief om interne kennisdeling te bevorderen. Die aanpak kan ook voor andere ggz-organisaties een mooie inspiratiebron zijn.

Lees meer
Organisatie GGZ Noord Holland Noord
Contactpersoon Sonja van Rooijen
Functie Senior onderzoeker SSIW
E-mailadres s.vanrooijen@ggz-nhn.nl
Wendbare en weerbare teams met de Flexmonitor bij GGzE

Hoe wendbaar en weerbaar is een team? Zijn lastige situaties, wrijving en werkbelasting bespreekbaar? Is er sprake van een echt teamgevoel? De Flexmonitor helpt teams zicht te krijgen op het eigen functioneren, de flexibiliteit en in te zetten interventies. Het instrument is vrij te gebruiken door iedereen werkzaam is in de ggz.

Lees meer
Organisatie GGzE
Contactpersoon Joyce Bierbooms
Functie Senior wetenschappelijk medewerker
E-mailadres info@ggze.nl
Routeplanner voor Het Nieuwe Werken

Om strategische en organisatorische doelstellingen te behalen schakelen steeds meer ggz-instellingen over op Het Nieuwe Werken (HNW). Hoewel HNW vaak de associatie oproept van plaats- en tijdonafhankelijk werken, blijkt uit onderzoek dat niet ICT en huisvesting, maar juist veranderingen in management en cultuur de belangrijkste succesfactoren zijn. TNO ontwikkelde een routeplanner om HNW stap voor stap te implementeren en borgen.

Lees meer
Duurzame inzetbaarheid bevorderen door goede werving en selectie

Verzuim door psychosociale belasting komt in veel ggz-organisaties voor. In praktijk blijkt dat de een succesvol functioneert in een bepaalde functie, terwijl een ander in dezelfde situatie uitvalt. Vier instellingen zijn de samenwerking aangegaan om te onderzoeken of vooraf voorspeld kan worden welke individuen beschikken over de gewenste psychische weerbaarheid.

Lees meer
Organisatie Verslavingszorg Noord Nederland, GGZ Breburg, Dimence Groep en dr. Leo Kannerhuis
Contactpersoon Leo Sparreboom
Functie manager P&O
E-mailadres l.sparreboom@vnn.nl