SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten uit de branche

Met de vernieuwings- en implementatieondersteuning van O&O-fonds GGZ voeren diverse organisaties in de geestelijke gezondheidszorg innovatieve projecten uit. Die activiteiten zijn een inspiratiebron voor collega-instellingen. Kennis kan worden overgenomen, werkwijzen zijn ook in andere organisaties toe te passen en de aanpak kan inspireren om eigen projecten te starten. Hieronder een verzameling van projecten die met ondersteuning van O&O-fonds GGZ tot stand zijn gekomen en projecten uit de branche die ter inspiratie kunnen dienen.

GGZ Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress

Door onderzoek te doen naar hoe werkdruk wordt ervaren en de factoren die daarmee samenhangen, wil GGZ Breburg een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkelen. Medewerkers kunnen met het instrument zelf bijdragen aan het verbeteren van werkprocessen en –omstandigheden.

Lees meer
Organisatie GGZ Breburg
Contactpersoon Iman Elfeddali
Functie Senior wetenschappelijk onderzoeker
E-mailadres info@ggzbreburg.nl
Wendbaarder en weerbaarder met de Flexibiliteitsmonitor van GGzE

GGzE ontwikkelt in samenwerking met Trifier de Flexibiliteitsmonitor, waarmee medewerkers, teams, managers en de organisatie hun eigen wendbaarheid en weerbaarheid kunnen monitoren en vergroten. Een mooi instrument dat, startend op de werkvloer, de hele organisatie in beweging kan zetten.

Lees meer
Organisatie GGzE
Contactpersoon Joyce Bierbooms
Functie Senior wetenschappelijk medewerker
E-mailadres info@ggze.nl
Routeplanner voor Het Nieuwe Werken

Om strategische en organisatorische doelstellingen te behalen schakelen steeds meer ggz-instellingen over op Het Nieuwe Werken (HNW). Hoewel HNW vaak de associatie oproept van plaats- en tijdonafhankelijk werken, blijkt uit onderzoek dat niet ICT en huisvesting, maar juist veranderingen in management en cultuur de belangrijkste succesfactoren zijn. TNO ontwikkelde een routeplanner om HNW stap voor stap te implementeren en borgen.

Lees meer
Duurzame inzetbaarheid bevorderen door goede werving en selectie

Verzuim door psychosociale belasting komt in veel ggz-organisaties voor. In praktijk blijkt dat de een succesvol functioneert in een bepaalde functie, terwijl een ander in dezelfde situatie uitvalt. Vier instellingen zijn de samenwerking aangegaan om te onderzoeken of vooraf voorspeld kan worden welke individuen beschikken over de gewenste psychische weerbaarheid.

Lees meer
Organisatie Verslavingszorg Noord Nederland, GGZ Breburg, Dimence Groep en dr. Leo Kannerhuis
Contactpersoon Leo Sparreboom
Functie manager P&O
E-mailadres l.sparreboom@vnn.nl
Empowerment van medewerkers bij Novadic-Kentron

Met het Empowerment-project wil Novadic-Kentron medewerkers en teams meer verantwoordelijkheid en initiatief laten nemen. Medewerkers worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar hun eigen kracht om zo professionele keuzes te kunnen maken. Empowerment wordt de motor van een goed presterende organisatie.

Lees meer
Organisatie Novadic-Kentron
Contactpersoon Martin Reddeman
Functie Beleidsmedewerker
E-mailadres martin.reddeman@novadic-kentron.nl