SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Loopbaanverkenner

De loopbaanverkenner biedt inzicht in loopbaanmogelijkheden van medewerkers. Het instrument is ontwikkeld door Matchcare (ondersteuning bij loopbaanontwikkeling) en Picompany (ontwikkeling en onderhoud van meetinstrumenten en onder meer gespecialiseerd in competentieontwikkeling). Met de loopbaanverkenner kan een medewerker bewuster en op basis van zijn competenties te weten komen welke beroepen en vacatures bij hem of haar passen.

 

Werkgevers kunnen de loopbaanverkenner aan medewerkers aanbieden. Zij faciliteren daarmee hun medewerkers om duurzaam inzetbaar te blijven, aangezien met dit instrument de mobiliteitsmogelijkheden van medewerkers vergroot worden. Medewerkers die met de verkenner aan de slag gaan, nemen zelf de regie over hun loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, en werken daarmee aan hun duurzame inzetbaarheid.

Inzicht in (on)mogelijkheden

In het eerste jaar hebben zeven ggz-instellingen (VNN, Leo Kannerhuis, Rivierduinen, Kwintes, Parnassia, RIBW MiddenBrabant en GGZ Friesland) pilots uitgevoerd met de loopbaanverkenner.  Het specifieke van de loopbaanverkenner is dat het bestaande vacatures zoekt bij de competenties van medewerkers. Uit de evaluatie van betrokkenen kan geconcludeerd worden dat de loopbaanverkenner een van de instrumenten is die ingezet kan worden voor medewerkers die meer zicht willen krijgen op hun competenties en de functies/vacatures die daarbij horen. De loopbaanverkenner geeft mensen meer inzicht in hun (on)mogelijkheden, mits de test en de resultaten goed door medewerker en loopbaanadviseur worden besproken.

 

Via Matchcare en Picompany

Matchcare heeft de loopbaanverkenner ondergebracht in twee arrangementen binnen het Sectorplan Zorg, aangezien zij daar ook uitvoerder is. Matchcare blijft dus binnen de voorwaarden van het sectorplan de mogelijkheid bieden voor toepassing van een loopbaanverkenner. PiCompany heeft haar careerscan uitgebreid met een eigen loopbaanverkenner/arbeidsmarktmodule.