SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Competentiemanagement in de ggz

 

Een breed samengestelde projectgroep heeft een ggz-competentiewoordenboek en ggz-rolprofielen ontwikkeld. De projectgroep bestond uit P&O’ers van diverse ggz-instellingen die (willen) werken aan competentiemanagement, een vertegenwoordiger van de vakbonden, een vertegenwoordiger van GGZ Nederland en een projectleider.

 

Als basis dienden de competentietaal en de rolprofielen die in samenwerking met PiCompany bij Lentis (voorheen GGZ Groningen) zijn ontwikkeld. Er was speciale aandacht voor employability, levensfasebewust personeelsbeleid, intercultureel personeelsbeleid en algehele modernisering van HR-instrumenten. PiCompany ondersteunde de projectgroep bij het ontwikkelen van het woordenboek en de profielen en bij de voorbereiding van de implementatie van competentiemanagement (implementatietraject, procedures). Schouten en Nelissen werd met name ingezet op de ondersteunende instrumenten, zoals het geven van trainingen.

 

Resultaat van het project

Besparing van tijd en geld. Het woordenboek en de rolprofielen, het implementatietraject en de procedures zijn bruikbaar voor alle ggz-instellingen. Dat levert tijdbesparing op voor de afzonderlijke instellingen die competentiemanagement willen invoeren. Het mantelcontract dat het OOfGGZ heeft afgesloten met PiCompany biedt financiële voordelen voor de instellingen. GGZ Nederland heeft een brochure uitgegeven over dit onderwerp. Instellingen bepalen zelf of, wanneer en met welk bureau zij aan de slag willen. Bij invoering van competentiemanagement gelden dezelfde medezeggenschapsregels als die van toepassing zijn bij de invoering van andere personeelsinstrumenten.

 

Ggz-instellingen (management en OR-leden) kunnen het ggz-competentiemateriaal opvragen bij  werkgeversservice@ggznederland.nl of bij Rodney Piloo, r.piloo@picompany.nl, 06 1192 3608.

Doel

Invoering van competentiemanagement in ggz-instellingen faciliteren door eenduidige ggz-competentietaal en -rolprofielen te ontwikkelen.

Projectperiode

Afgerond

Uitvoerder

Projectgroep Competentiemanagement, ondersteund door PiCompany.