SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

De gouden held vergroot veiligheid bij Oost Brabant

Goede geestelijke gezondheidszorg kan alleen gegeven worden, wanneer medewerkers zich veilig voelen. Een toenemende werkdruk, meer complexe zorg en onderbezetting vergroten de risico’s op onveilige situaties. Onveiligheid bespreekbaar maken is dan ook één van de belangrijkste manieren om veiligheid te vergroten. Ook mag het bewustzijn over risico’s op de werkvloer groter worden. Bij GGZ Oost Brabant wordt hard gewerkt om voor medewerkers en cliënten een veilige plek te creëren. Ze kregen er in 2014 de IGZ ZorgVeiligPrijs voor.

Van gangmaker tot veiligheidscafé

Arno van Uden is adviseur/preventiemedewerker arbo, Veiligheid & Milieu bij GGZ Oost Brabant. “We merkten dat zorgcontinuïteit en crisismanagement in het algemeen wel goed verliepen, maar voor een goede borging en structuur rond veiligheid was meer aandacht nodig. De raad van bestuur nam daarom het voortouw om de veiligheid in de organisatie te verbeteren”. Inmiddels kent GGZ Oost Brabant veiligheidsoverleggen, veiligheidscafé’s en wordt gebruik gemaakt van het meldsysteem Veilig Incidenten Melden. Ook werken er bij GGZ Oost Brabant ‘gangmakers veiligheid’ om in ieder team veiligheid als onderwerp structureel te bespreken. Van Uden: “Door een vergroot risicobewustzijn worden signalen eerder opgevangen. De meldingsbereidheid neemt toe en er is sneller zicht op risicovolle processen.” Door meldingen te analyseren kunnen er effectievere verbeteringen komen.

Gouden Held voor veiligheidsbeleid

Jaarlijks verkiest GGZ Oost Brabant een Gouden Held: een medewerker die het beste het veiligheidsbeleid van GGZ Oost Brabant vertegenwoordigt. De Gouden Held 2017 is Mietske van Hooff, zij werkt bij Kind en Jeugd van GGZ Oost Brabant. Niet alleen medewerkers helpen mee de veiligheid te vergroten, cliënten participeren op alle niveaus. Zij zijn vertegenwoordigd in de regiegroep en de programmagroep veiligheid, en samen met de raad van bestuur lopen zij veiligheidsrondes.

Al deze maatregelen zorgen er met elkaar voor dat veiligheid een belangrijk onderwerp is voor medewerkers bij GGZ Oost Brabant. “Veilige zorg is in onze ogen meer dan een pak papier met regels en richtlijnen. Bij GGZ Oost Brabant is veilige zorg een mentaliteit. Een alledaags onderwerp van gesprek. Over hoe het gaat en hoe het beter kan”.

 

[bron: GGZ Nederland]