SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Onze visie

De zorgvraag blijft stijgen en we moeten met dezelfde mensen méér doen. Tegelijkertijd ervaren zorgprofessionals al een hoge werkdruk en is ook de emotionele belasting hoog. De GGZ staat dus voor grote uitdagingen. Want hoe kunnen we overbelasting en uitval voorkomen? Hoe blijven we met z’n allen fit en gezond aan het werk? En hoe houden we werk en privé in balans?

Zorginstellingen moeten blijven innoveren en vernieuwen om continuïteit bij een veranderende zorgvraag te kunnen blijven garanderen.  Ook van medewerkers wordt steeds meer gevraagd om mee te kunnen gaan in deze ontwikkelingen.

Het O&O-fonds GGZ is een uniek samenwerkingsverband tussen sociale partners met als gemeenschappelijk doel het verbeteren van de arbeidsmarkt van de ggz.

Door het aanbieden van oplossingen en het ontwikkelen van kennis voor de hele branche, wil O&O fonds GGZ bijdragen aan vernieuwing van het werken in de ggz. Op deze manier blijft de ggz een aantrekkelijke branche om in te werken.

Sociale partners

De sociale partners in de geestelijke gezondheidszorg hebben hun krachten gebundeld in O&O-fonds GGZ. Het bestuur wordt gevormd door de werkgevers- en werknemersorganisaties uit onze branche: