SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Partners

De sociale partners in de geestelijke gezondheidszorg hebben hun krachten gebundeld in O&O fonds GGZ. Het bestuur wordt gevormd door de werkgevers- en werknemersorganisaties uit onze branche: