SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

FNV Zorg & Welzijn

FNV Zorg & Welzijn vertegenwoordigt haar leden bij de onderhandelingen met werkgevers over arbeidsvoorwaarden, pensioenen, ziektekosten en arbeidsmarktbeleid. Als er sprake is van een reorganisatie dan zet de vakbond zich in voor een goed sociaal plan voor de medewerkers.

 

De bond ondersteunt leden bij hun inzet in medezeggenschapsorganen en verzorgt velerlei cursussen ter versterking van de positie van haar leden. Daarnaast verleent de bond rechtshulp in arbeidszaken.

 

Werk, inkomen en zorg zijn belangrijk voor ons allemaal. De FNV neemt krachtige standpunten in over onder andere arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, kinderopvang, de oude dag, veiligheid, werken met een handicap en homo-emancipatie.

 

Het motto van de FNV is: iedereen die kan en wil werken, heeft recht op een baan. Daarom loopt werkgelegenheid als een rode draad door het FNV-beleid. De FNV wil dat zo veel mogelijk mensen aan het arbeidsproces deelnemen, met een echte baan. Zij pleit er daarom voor de beschikbare hoeveelheid werk over meer mensen te verdelen. Een betere arbeidsverdeling voorziet tegelijkertijd in de behoefte van mensen aan meer vrije tijd en een betere balans tussen werk en privé. De FNV pleit voor een goede levensloopregeling, waardoor werknemers elke fase van hun carrière kunnen afstemmen op hun privéleven.

 

FNV Zorg & Welzijn vertegenwoordigt een zeer grote groep leden, die werkzaam zijn in de zorg en het welzijnswerk.

 

Contactgegevens

Postbus 9208
3506 GE Utrecht

 

T 088 – 368  0 368
W www.fnv.nl/zorg&welzijn