SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

FBZ

FBZ behartigt aan de grote cao-tafels in de zorg de arbeidsvoorwaarden van 33.000 hoogopgeleide professionals, waaronder artsen, geestelijk verzorgers en psychologen. Maar nog veel meer beroepsgroepen. Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met de werkgevers van instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies.

 

FBZ is een federatie van 19 (beroeps)verenigingen die zich bij FBZ hebben aangesloten om de collectieve werknemersbelangen van hun leden te behartigen. De werknemers die FBZ vertegenwoordigt zijn dus lid van één van de verenigingen die zich bij FBZ hebben aangesloten.

 

Naast algemene arbeidsvoorwaarden zet FBZ zich in voor specifieke zaken die niet of in mindere mate spelen bij andere vakbonden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gedeeltelijke vergoeding van de kosten voor scholing, de contributie van de (beroeps)vereniging, of de kosten voor (her)registratie in kwaliteitsregisters.

 

Contactgegevens

Janssoniuslaan 34-36
3528 AJ Utrecht

 

Postbus 20058
3502 LB Utrecht

 

T 030 670 27 27

E bureau@fbz.nl
W www.fbz.nl

@FBZarbeid