SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Onderzoeken voor de cao-tafel GGZ

Op basis van de onderzoeken die de vakbonden en de Nederlandse GGZ in 2023 uitvoeren rondom dringende arbeidsmarktproblemen in de sector, gaan partijen met elkaar in gesprek over een nieuwe cao voor de GGZ. Het gaat om onderzoeken zoals:

  • Terugdringen van de werkdruk.
  • Verbeteren van de balans tussen werk en opleidingsuren voor artsen in opleiding tot specialist (AIOS).
  • De toegevoegde waarde van kwaliteitsregisters.
  • Versterken van medezeggenschap;
  • Verzamelen goede voorbeelden stagepraktijken leerlingen in de ggz;
  • Disbalans in beloning tussen vrouwen en mannen voor specifieke functies.