SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Ondersteuning bij opstellen plan van aanpak

Korte inleiding

  • Werkdrukwijzer
  • Zelfinspectietool op werkdruk en ongewenst gedrag
  • Dynamische RI&E
  • ZorgRIE