SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Inschrijving gesloten: Workshop Gezonde roosters en belastende diensten voor ggz-organisaties

 

  • Datum: dinsdag 29 mei 2018
  • Locatie: De Observant in Amersfoort , op loopafstand van het station (http://www.observant.nl/)
  • Programma: 10.30 – 15.30 uur, ontvangst vanaf 10.00 uur

 

Cao-afspraak gezonde roosters en belastende diensten

In de CAO GGZ 2017-2019 is door de werknemersorganisaties (FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en FBZ) en de werkgeversorganisatie GGZ Nederland afgesproken om onderzoek te doen naar gezonde roosters en belastende diensten in de ggz. Dit onderzoek leidt tot een checklist met handleiding waarmee medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de roosters én medewerkers zelf de roosters kunnen toetsen op onder andere gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De checklist wordt beschikbaar voor de gehele ggz-sector.

Ervaringen eerste workshops

In het eerste kwartaal 2018 is met 8 ggz-organisaties gewerkt aan een prototype checklist. De ervaringen zijn positief. Enkele quotes van deelnemers:

  • Leidinggevende: “De checklist voelt als een meta-instrument, de score die een rooster krijgt is op zich niet zo vreselijk belangrijk, maar het invullen van de checklist leidt tot allerlei mogelijke gesprekken tussen betrokkenen over wat verstandig is.”
  • OR-lid: “Het is boeiend om na te denken over wat je ervan vindt als een medewerker heel positief is over een heel ongezond rooster.”
  • Planner: “Als ik dit rooster maak voor een medewerker krijg ik er van langs, maar als de medewerker het zelf kiest kan het wel … dat levert een interessante discussie op.”

Tweede workshopronde

Met de input van de deelnemende 8 organisaties is de proto-checklist aangevuld. Deze checklist wordt in een tweede workshopronde besproken met deze 8 deelnemende ggz-organisaties.

Doelgroep

Planners/roosteraars, leden van de OR, P&O-professionals, leidinggevenden, medewerkers die in roosters werken, werkzaam in ggz-organisaties.

 

Programma van de workshop

Tijdens deze workshop wordt de definitieve checklist besproken met de deelnemers. Ook wordt ingezoomd op zowel de voorkant van het proces van roostervorming als op de achterkant van dit proces. In de praktijk komt het namelijk voor dat het gepubliceerde rooster nog wordt aangepast aan de werkelijkheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte, verlof, ruilingen en andere gebeurtenissen.

 

Deze dag kent een plenair deel en een deel waarbij per doelgroep (medewerkers/planners/leidinggevenden/OR/HR) nader op het onderwerp ingaan wordt.

 

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich aanmelden via info@oofggz.nl met vermelding van organisatienaam, contactgegevens en functie. Diversiteit in doelgroep wordt sterk aanbevolen, omdat deze bijeenkomst niet alleen gericht is op OR en P&O-professionals.

 

Deelname geschiedt op volgorde van de datum waarop de aanmelding wordt ontvangen. Daarbij wordt rekening gehouden met de diversiteit van de aanmelding van de doelgroep.