SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Woonzorgnet en de krappe arbeidsmarkt – no problem!

Woonzorgnet onderzoekt jaarlijks de medewerkerstevredenheid, cliënttevredenheid en de HPO (High Performance Organisatie)-meting. Zij behalen daar hoge scores: in 2017 scoort Woonzorgnet bij het medewerkersonderzoek 3 sterren: ruim boven het gemiddelde van de ggz-branche. De resultaten van deze metingen worden actief uitgedragen in hun arbeidsmarktcommunicatie. En de organisatie ervaart van sollicitanten een positieve reactie. Uit de HPO-meting van 2016 is als verbeterpunt het voeren van de dialoog en het betrekken van medewerkers naar voren gekomen.

5 regels voor een goede dialoog

Naar aanleiding van de HPO-meting van 2016 hebben medewerkers gezamenlijk de 5 regels voor een goede dialoog ontwikkeld:

  1. Luister met respect om te begrijpen
  2. Houd je (primair) oordeel in
  3. Vraag, vraag, … vraag
  4. Verwelkom ieder nieuw gezichtspunt. Waardeer de ander
  5. Spreek met passie…, maar kort en vanuit je persoonlijk gezichtspunt

Deze 5 regels zijn geïmplementeerd in de werkwijze en gesprekscyclus en daarmee geïntegreerd in het werken binnen Woonzorgnet. Daarnaast verwachten zij van medewerkers: iedereen doet mee, iedereen heeft een mening en iedereen is verantwoordelijk. Verder is er in elk team een teamlid HPO-coach om de aandacht hiervoor te borgen.

Jezelf zijn

Woonzorgnet draagt uit dat je binnen de organisatie jezelf kunt zijn. De visie naar de cliënt en de medewerker is gesynchroniseerd. Inbreng van een ieder wordt gewaardeerd en hier wordt naar geluisterd met als doel te leren van en met elkaar en de dienstverlening verder te verbeteren. Dit is onder andere mogelijk door een platte organisatiestructuur en resultaatverantwoordelijke teams. Bovendien hecht Woonzorgnet veel waarde aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers en cliënten.

Binden en behouden

Woonzorgnet doet veel aan het binden en behouden van (nieuwe) medewerkers. Zo bieden ze een warm en persoonlijk welkom voor nieuwe medewerkers en stagiaires. Ook hebben ze een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers werven ze via hun website, sociale media, netwerken, eigen medewerkers en via stagiaires