SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Wendbare en weerbare teams met de Flexmonitor bij GGzE

Hoe wendbaar en weerbaar is een team? Zijn lastige situaties, wrijving en werkbelasting bespreekbaar? Is er sprake van een echt teamgevoel? De Flexmonitor helpt teams zicht te krijgen op het eigen functioneren, de flexibiliteit en in te zetten interventies. Het instrument is vrij te gebruiken door iedereen werkzaam in de ggz.

 

Voor teams is het waardevol om hun eigen flexibiliteit te kunnen monitoren. Zeven teams van GGzE – die de door Trifier ontwikkelde Flexmonitor hebben getoetst – zijn door de tool geholpen om moeilijke situaties en lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Daardoor is het werkplezier vergroot, neemt het teamgevoel toe en geloven teams erin dat zij samen problemen kunnen aanpakken. Ook zijn zij door de Flexmonitor geholpen in hun ontwikkeling naar zelforganiserende teams. Een belangrijke stap in het functioneren van de teams, concludeert Joyce Bierbooms, senior onderzoeker bij GGzE.
 

Positief effect op teams en gedragingen

“De resultaten van deze pilot geven aan dat de Flexmonitor inderdaad een positief effect heeft op teams en hun gedragingen. Met name doordat teams zelf aan de slag gaan met het in kaart brengen van wat zij belangrijk vinden en daar vervolgens zelf concreet mee aan de slag gaan”, vertelt Joyce. Ook verandert het werkproces door de Flexmonitor, waardoor flexibiliteit ontstaat. Joyce: “De monitor wordt door onze teams ervaren als iets dat echt van hen is. Ze zijn veel bewuster geworden van hun functioneren als team en kunnen op metaniveau communiceren over teamprocessen.”
 

Teams hebben de regie

De pilotteams van GGzE gaan dan ook verder met het gebruik van de Flexmonitor en er zijn plannen om het instrument ook bij andere teams in te zetten. Hoe, dat bepalen de teams zelf. Ze krijgen de ruimte om het proces op hun eigen manier in te vullen. De organisatie, teamadviseurs en managers ondersteunen. Joyce legt uit: “In de praktijk blijkt dat het niet meevalt voor teams om echt alles zelf te regelen. Onze pilotteams vroegen om procesbegeleiding, bijvoorbeeld bij het opstellen van de vragen, het bespreken van de resultaten en het bedenken van de interventies. Dat nemen we in het vervolg standaard mee in de uitrol.”
 

Ondersteuning is gewenst

Het belangrijkste verbeterpunt dat uit de pilot is gekomen is dan ook de inzet van die ondersteuning. De Flexmonitor is ontwikkeld om door teams autonoom te worden ingezet, maar alle zeven teams van GGzE hadden tijdens het traject duidelijk behoefte aan sturing en structuur van buiten het team. Joyce: “Daarin zien we parallellen met zelforganisatie; alles aan de teams overlaten maakt het lastig en is ook niet de wens van de teams zelf. Zij hebben de regie, maar ondersteuning vanuit de organisatie is essentieel.”
 

Over de Flexmonitor

De Flexmonitor is ontwikkeld door Trifier. GGzE heeft het instrument met ondersteuning van O&O-fonds GGZ getoetst op bruikbaarheid in de ggz-organisatie. Die praktijkervaring draagt eraan bij dat de Flexmonitor nu breed beschikbaar is in de branche. De monitor, een handleiding en andere ondersteunende documenten zijn vrij beschikbaar als download. Ook kunt u het evaluatieverslag van GGzE downloaden, met daarin o.a. een beschrijving van de indicatoren, de interventies, het proces en de impact. Voor vragen kunt u contact opnemen met Joyce Bierbooms van GGzE.