SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Waak over uw jonge zorgmedewerkers; doe mee met de interventie

Hoe behoudt u jong zorgtalent? Grote kans dat dit vraagstuk ook leeft in uw ggz-instelling. Daarom werkt het O&O-fonds GGZ samen met IZZ aan een aanpak om jonge medewerkers te behouden. Twee ggz-instellingen kunnen deelnemen aan dit nieuwe project. Wilt u dit vraagstuk ook aanpakken binnen uw instelling? Dan kunt u zich hier aanmelden of uw vragen stellen.

Onderzoek

IZZ heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van jongeren in de zorg. Hieruit blijkt dat jonge zorgmedewerkers steeds meer psychische zorg gebruiken. Ook ziet IZZ dat jongeren het werken in de zorg vaker als psychisch belastend ervaren en dat het verzuim in deze groep steeds groter wordt. Daarom heeft de organisatie in vijf gespreksrondes gezocht naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken.

Op drie niveaus

Uit de gespreksrondes zijn interventies gekomen op drie niveaus, namelijk op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau. De meest genoemde interventie op individueel niveau is een buddysysteem: een zogenaamde Kop(pel)coach (jonge medewerker gekoppeld aan ervaren collega met dezelfde functie). Op teamniveau is dat intervisie over de onderwerpen die uit de gesprekken naar voren komen, zoals werkplezier, werkdruk, veiligheid, loopbaanmogelijkheden, en samenwerking binnen het team. De interventie op organisatieniveau is een jongerenraad die onder meer het gesprek met het bestuur kan aangaan. Hierin wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de visie van de organisatie en hoe deze past bij de visie van de jongeren.

Ook voor ervaren collega’s

Onderzoeker Irene Van der Fels van IZZ: ‘Deze drie worden geïntegreerd tot één interventie, want uit onderzoek weten we dat een integrale aanpak van deze drie niveaus het meest effectief is. Op deze manier heeft de interventie niet alleen een gunstig effect op de jonge zorgmedewerkers, maar ook op hun ervaren collega’s.’

Meer informatie of aanmelden?

Heeft u nog vragen over de interventie van IZZ of deelname aan dit project? Voor meer informatie kunt u terecht bij de onderzoekers van IZZ. Hun contactgegevens vindt u op deze pagina.

Meer informatie over het onderzoek dat IZZ heeft uitgevoerd vindt u in het originele artikel op deze pagina (alleen beschikbaar abonnees van Zorgvisie).