SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Vierde kwartaal 2021: Verzuimpercentage 7,1 % gestegen ten opzichte van vorig jaar

In het vierde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 7,67. Dit is 17,8% hoger dan een jaar geleden (6,51). Over hele jaar 2021 is het verzuimpercentage 6,63, dit is een stijging van 7,1% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 366 t/m 730 dagen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuim naar leeftijdsklassen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuimpercentage in regio Randstad het hoogst

Het verzuimpercentage is met 6,94 het hoogst in de regio Randstad en laat met 10,5% ook de sterkste stijging zien.

Uitstroom is toegenomen

Het percentage instroom is gedaald van 6,8 naar 6,6. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,6 naar 6,3 waarbij vooral de uitstroom in de leeftijdsgroepen onder 36 jaar is toegenomen.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 6,7% gestegen van 6,83 naar 7,29. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gestegen van 1,02 naar 1,07, deze stijging zien we terug in alle branches behalve de VVT.