SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Vierde kwartaal 2020: Verzuimpercentage licht gestegen, grootste toename in duurklasse 15 t/m 91 dagen

In het vierde kwartaal van 2020 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,51. Dit is hoger dan een jaar geleden, toen lag het verzuimpercentage op 6,47. Over heel 2020 komt het verzuimpercentage uit op 6,19, waarmee het nagenoeg gelijk blijft aan 2019 (6,20).

Grootste stijging in duurklasse 15 t/m 91 dagen

In duurklasse 92 t/m 365 is het verzuim ligt toegenomen met 5%. De stijging in duurklasse 15 t/m 91 dagen is het grootst (13%). Dit in tegenstelling tot het verzuim in duurklasse 1 t/m 14 dagen waar het verzuim ten opzichte van vorig jaar gedaald is met 14%.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Hoewel het totale verzuim min of meer gelijk blijft, zien we een stijging bij de jongste werknemers en een daling bij de oudste. In de hoogste leeftijdsgroep (56 jaar en ouder) is het verzuim gedaald van 8,29 naar 8,08. Het verzuim onder werknemers van 56 jaar en ouder blijft echter nog steeds het hoogst (8,08).

Regio midden laagste verzuim, regio zuid toename in verzuim

In de regio Midden daalt het verzuim het meest, terwijl het in regio Zuid het meest toeneemt. De meldingsfrequentie is in alle regio’s lager dan vorig jaar. De meldingsfrequentie ligt op het laatste punt ooit (1,01). Deze daling is in 2020 terug te zien in alle leeftijdsklassen. De gemiddelde duur is ten opzichte van vorig jaar met 5 dagen gestegen naar 27,6 dagen en is daarmee op het hoogste punt dat gemeten is.

Meer instroom dan uitstroom

Het percentage instroom is in 2020 met 6,8 hoger dan in 2019 toen het uitkwam op 6,5. Dat is vooral toe te schrijven aan de instroom van de jongste werknemers (25 jaar en jonger). Daarnaast is het percentage uitstroom gedaald van 5,9 naar 5,6. Daarbij valt op dat de uitstroom van werknemers ouder 56 flink is toegenomen (van 22,4 in 2019 tot 26,2 in 2020).

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Ten opzichte van 2019 is het verzuimpercentage zorgbreed gestegen van 6,14 naar 6,83 in 2020. Binnen alle branches is een stijging waar te nemen in het verzuim, behalve binnen de GGZ waar het vrijwel gelijk blijft.