SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Vernet bundelt succesverhalen rondom verzuim en inzetbaarheid in boek

 

Vernet heeft de succesverhalen van de twaalf winnaars van de Vernet Health Ranking 2017, de jaarlijkse ranglijst van de verzuimprestaties onder zorginstellingen, verwerkt in de publicatie ‘Onze reis langs de best practices 2017’. In de publicatie vertellen trotse mensen over hun werk, hun ervaringen en de verhalen die achter de cijfers schuilen.

 

Ook de verhalen van de ggz-instellingen Accare, GGZ Oost Brabant en Triversum zijn in de publicatie terug te vinden. Download hier kosteloos het boek.

 

Vernet Health Ranking

De Vernet Health Ranking geeft met een rapportcijfer weer hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Dat gebeurt voor vier branches: Ziekenhuizen, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg en Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg. In de Ranking van 2017 blijkt dat de twaalf best presterende organisaties allen een langdurig verzuim kennen dat een stuk lager ligt dan de branchegemiddeldes. Een aantal organisaties laat zelfs een daling zien.