SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Van druk, druk, druk naar werkgeluk

FIT voor werk: van druk, druk, druk naar werkgeluk. Met de Vitaliteitsfans bij RIBW Groep Overijssel (RIBWGO).

 

Heeft RIBWGO een focus op verzuim of juist op inzetbaarheid? Kun je zelf de werkdruk reguleren als zelforganiserend team? Waar moeten we mee stoppen? We denken altijd in cliëntbelang. Hoe zorgen we dat we dat aankunnen? Dat zijn vragen waar de RIBW Groep Overijssel (RIBWGO) zich mee bezig houdt nu er gewerkt wordt aan een beleid voor duurzame inzetbaarheid. In samenwerking met Bewegen Werkt zijn er de afgelopen en komende periode verschillende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid.

Activiteiten en aandachtspunten

De activiteiten worden bepaald aan de hand van de resultaten van de vitaliteitssessie. Met 40 medewerkers met uiteenlopende functies uit allerlei teams zijn vraagstukken besproken om de duurzame inzetbaarheid van RIBWGO te peilen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de gemiddelde RIBWGO medewerker erg energiek, zeer betrokken, goed opgeleid en heel zelfstandig is. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Eén daarvan is de veiligheid binnen teams en met cliënten. Ook het bespreekbaar maken van inzetbaarheid, leefstijl en werkomstandigheden is een punt van aandacht. Verder is zelfregulatie van werkdruk een uitdaging.

 

Met deze punten zijn ze aan de slag. Teamadviseurs en vitaliteitsfans (ViFa’s) worden intern opgeleid om de bovenstaande aandachtspunten bespreekbaar te maken in de teams. Dat is immers het belangrijkste middel! Het praten over je grenzen, je leefstijl, je uitdagingen en je successen zal bijdragen aan je ontwikkeling, een gezonde en veilige werksfeer met (nog) meer werkgeluk en daardoor ook betere begeleiding aan cliënten.

ViFa in de teams

De vitaliteitsfans zijn ambassadeurs in hun teams om inzetbaarheid op de agenda te zetten. Ze zijn hiervoor gecoacht om stappen te zetten samen met hun team. Stappen in het werkgeluk van het team door het bespreekbaar maken van inzetbaarheid, werkomstandigheden en leefstijl. Hiermee zijn zij de medewerkers die de tools en werkwijze inzetten die binnen hun team nodig zijn, om de vitaliteit te stimuleren. Deze Vitaliteitsfans (oftewel ViFa’s) hebben na de coaching zelf teamsessies gegeven en zorgen dat het onderwerp duurzame inzetbaarheid op de agenda blijft. De teams geloven erin dat dit hen ondersteunt bij het gezond, vitaal en energiek zijn en blijven werken. Het vitaliteitsgesprek gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Hierin zijn de ViFa’s gecoacht en zij hebben dit binnen hun team geïntroduceerd. De vitaliteitsgesprekken zullen regelmatig gevoerd worden. Deze en andere acties zijn geborgd in het jaarplan van de teams.

 

De zelforganiserende teams hebben zo tools in handen en de ViFa in het team zorgt ervoor dat dit onderwerp regelmatig op de agenda staat en dat hier concrete invulling aan wordt gegeven. Hiervoor hebben ze verschillende tools en werkvormen beschikbaar. Ook is de samenwerking met andere teams bevorderd. Er wordt veel van elkaar gedeeld en geleerd. Ook de teamadviseurs verwerken in hun aanpak de kennis en tools die een (nog) betere duurzame inzetbaarheid stimuleren.

 

De doelstellingen die bij de visiesessie zijn opgesteld zijn al gedeeltelijk verbeterd of de verbetering is in gang gezet door het uitvoeren van de teamsessies. Het vervolg dat de ViFa’s en teamadviseurs met de teams daarop geven, zal dit verder stimuleren.