SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Van Ark wil boetes verhogen voor niet naleven Arbowet

De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak meer geld kosten. 

 

Ook krijgt de Inspectie SZW de mogelijkheid om bij het ontbreken van een RI&E en Plan van Aanpak direct een boete op te leggen. Nu kunnen zij dat niet en geven ze vaak eerst een waarschuwing.

 

Hogere boetes

Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de Arbobalans blijkt dat slechts 45 % van de bedrijven een RI&E heeft. Absoluut te weinig, vindt Van Ark. Zij wil dat werkgevers meer aan preventie gaat doen en dat de naleving van de Arbowet verbeterd. Daarom gaat ze de boetes die gelden als de eisen in de Arbowet niet worden nageleefd verhogen.

  • Het ontbreken van een RI&E kan maximaal €4500 gaan kosten (dat was € 3000).
  • Het ontbreken van een Plan van Aanpak kan maximaal € 3000 gaan kosten (dat was € 750).

 

Andere actiepunten vanuit het ministerie:

  • Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten hun achterban wijzen op het belang van een RI&E en een Plan van Aanpak.
  • Meer voorlichting aan (kleine) bedrijven over het uitvoeren van een RI&E.
  • Start programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werken met als doel bij te dragen aan een betere naleving van de regels via preventie en bewustwording.

 

Zelf gebruikmaken van de RI&E?

O&O-fonds GGZ draagt bij aan het onderhoud en beheer van de gedigitaliseerde ZorgRie. Met ZorgRie, de branche-erkende digitale risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), kunnen belangrijke arborisico’s worden geïnventariseerd. U kunt de uitkomsten van de inventarisatie gebruiken om arbobeleid gericht aan te passen.