SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Tweede kwartaal: verzuimpercentage gelijk, minder vaak ziekmeldingen

Het verzuimpercentage van het afgelopen voortschrijdend jaar (het derde kwartaal van 2018 tot en met het tweede kwartaal van 2019) is ongeveer gelijk gebleven aan dat van het vorig voortschrijdend jaar (het derde kwartaal 2017 tot en met het tweede kwartaal van 2018). Dat blijkt uit de Vernet-monitor met de verzuimgegevens van de ggz in het tweede kwartaal van 2019.

Zeer langdurig verzuim iets gestegen

Het verzuim in de ggz was het afgelopen voortschrijdend  jaar 6,19% en in het jaar daarvoor 6,17%. De lichte stijging is vooral veroorzaakt door een stijging van het zeer langdurig verzuim (366 tot en met 733 dagen). Die stijging zorgde ook voor een toename van de gemiddelde verzuimduur: van 21,5 naar 22,1 dagen. In de andere duurklassen nam het verzuim juist af.

Meer verzuim bij jonge medewerkers

Wat leeftijd betreft is een toename van het verzuim te zien bij medewerkers tot 36 jaar. Met name bij medewerkers onder de 25 jaar steeg het verzuim, met ruim 25%. Bij medewerkers van 55 jaar en ouder steeg het  verzuimpercentage met bijna 3%.

Verzuimkosten gelijk

Medewerkers meldden zich iets minder vaak ziek: de frequentie nam af van 1,21% tot 1,17%.

De totale verzuimkosten per fte zijn vrijwel gelijk gebleven.

Meer instroom dan uitstroom

De instroom (9%) was in het afgelopen voortschrijdend jaar hoger dan de uitstroom (5,9%).

Lees de hele Vernet-rapportage of de factsheet.