SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Tweede kwartaal 2021: Verzuimpercentage 12% hoger dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,41. Dit is 12% hoger dan een jaar geleden (5,73). Over het voortschrijdend jaar 2020-3 t/m 2021-2 is het verzuimpercentage 6,13, een daling van 1,3% ten opzichte van vorig jaar (6,21). Opvallend is dat het verzuim op basis van voortschrijdend jaar een daling liet zien in de kwartalen na 2020-1, maar nu voor het eerst weer een stijging laat zien ten opzichte van het voorgaande voortschrijdende kwartaal 2020-2 t/m 2021-1. Het verzuimpercentage stijgt hierbij van 5,94 naar 6,13.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Het verzuimpercentage stijgt licht in de leeftijdsklassen 26 t/m 35 jaar en 46 t/m 55 jaar, in de overige klassen daalt het verzuim. De daling van het verzuim wordt veroorzaakt door het kortdurend verzuim (1 t/m 14 dagen).

Regio Randstad hoogste verzuim

Ten opzichte van een jaar geleden daalt het verzuim in alle regio’s behalve in Randstad. In deze regio is het verzuimpercentage ook het hoogst.

Meer uitstroom dan instroom

Het percentage instroom is gedaald van 6,9 naar 6,5. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,7 naar 6,1.

De meldingsfrequentie nam af van 1,13 naar 0,95.

Deze daling zien we in alle leeftijdsklassen terug. De gemiddelde duur is 28,3 en is daarmee met drie dagen toegenomen ten opzichte van een jaar geleden.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Ten opzichte van een jaar geleden is het verzuimpercentage zorgbreed gestegen van 6,51 naar 6,98. Alle branches laten een toename in verzuim zien, behalve de GGZ waar het verzuimpercentage licht
daalt. Het verzuim in de VVT is het hoogst en is tevens met 9% het sterkst gestegen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gedaald van 1,06 naar 0,96. Deze daling zien we terug in alle branches, waar de GGZ met 16% de sterkste daling laat zien.