SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Tweede kwartaal 2020: verzuimpercentage gelijk, stijging onder jonge medewerkers

Het verzuimpercentage van het afgelopen voortschrijdend jaar (het derde kwartaal van 2019 tot en met het tweede kwartaal van 2020) is ongeveer gelijk gebleven aan dat van het vorig voortschrijdend jaar (het derde kwartaal 2018 tot en met het tweede kwartaal van 2019). Dat blijkt uit de Vernet-monitor met de verzuimgegevens van de ggz in het tweede kwartaal van 2020.

Meer verzuim bij jonge medewerkers

Het verzuim in de ggz was het afgelopen voortschrijdend jaar 6,21% en in het jaar daarvoor 6,19%. De lichte stijging is terug te zien in de leeftijdsklassen t/m 45 jaar, waarbij de grootste stijging plaatsvindt onder werknemers jonger dan 26 jaar. Hier is het verzuim met 8,2% gestegen. In vergelijking met twee jaar eerder gaat het zelfs om een stijging van 35,4%.

Meldingsfrequentie & duur

De meldingsfrequentie is afgenomen van 1,17 naar 1,13 in het afgelopen voortschrijdend jaar. Deze daling is terug te zien in alle leeftijdsklassen, behalve bij de werknemers jonger dan 26 jaar. In deze categorie is de frequentie toegenomen van 1,21 naar 1,23.

De gemiddelde duur is gestegen met 3 dagen naar 25,1 dagen.

Meer instroom dan uitstroom

De instroom (6,9%) was in het afgelopen voortschrijdend jaar lager dan een jaar eerder (9%), ondanks een toename van instroom van medewerkers onder de 36 jaar. Het percentage instroom blijft wel hoger dan de uitstroom (5,7%).

De complete cijfers over het tweede kwartaal zijn terug te vinden in de Vernet-rapportage.