SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Tientallen plannen tegen werkdruk en regeldruk ontwikkeld tijdens P&O-/OR-dag

Tijdens een zonovergoten P&O-/OR-dag aan de Maarsseveense Plassen op 19 april 2018 gingen meer dan 100 P&O’ers, OR-leden en teammanagers van zo’n 40 ggz-organisaties aan de slag om een plan van aanpak te maken tegen werkdruk en/of regeldruk in de eigen organisatie. Het stralende weer, het uitzicht op het water en een persoonlijk werkboekje op maat zorgden voor de perfecte setting om in alle rust (buiten in de zon) aan dit prangende onderwerp te werken.

 

Hoge werkdruk, veel administratieve lasten, stijgend ziekteverzuim en een tekort aan geschoold personeel zijn actuele thema’s in onze sector. Afspraken van de cao-partners, de campagne ‘Minder regelgekte, meer zorg’ van GGZ Nederland en diverse initiatieven van werknemersorganisaties laten zien dat de aanpak van werkdruk en regeldruk volop aandacht behoeft en krijgt. Alle reden voor O&O-fonds GGZ om de landelijke P&O-/OR-dag 2018 de titel te geven ‘Aan de slag met werkdruk en/of regeldruk’. Een dag waarop hard werd gewerkt aan de eerste opzet van concrete plannen om werkdruk en/of regeldruk te verminderen.

 

Lancering arbocatalogus en app ‘Zorg voor minder stress’

De dag startte met een welkomstwoord en inleiding door voorzitter Elise Merlijn en vicevoorzitter Rob Jaspers van O&O-fonds GGZ, die de compleet vernieuwde arbocatalogus ‘Gezond en veilig werken’ en de app ‘Zorg voor minder stress’ lanceerden. In de nieuwe arbocatalogus kan iedereen in de ggz en in de verslavingszorg vanuit zijn/haar eigen rol passende informatie vinden over actuele (arbo)thema’s. De app geeft medewerkers handvatten om zelf stress te reduceren, werkdruk terug te brengen, succesvol om te gaan met agressief gedrag van cliënten, en ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden aan te pakken.

 

 

Een kijkje in de keuken bij een topkok

Daarna volgde een kijkje in de keuken van topkok en voormalig Masterchef-jurylid Michiel van der Eerde. Studie van het CBS wijst uit dat kok het meest stressvolle beroep van Nederland is. Als chefkok, eigenaar van drie Amsterdamse toprestaurants, en leidinggevende van meerdere teams weet Michiel alles te vertellen over het omgaan met werkdruk en het aansturen van teams die dagelijks onder grote druk werken. Al zijn de oorzaken van de werkdruk anders (“Ik werk 16 uur, maar het geld moet in 4 uur worden verdiend” en “Online recensies zijn leuk, maar kunnen je ook slopen”), zijn de parallellen met de ggz er zeker. “Alles draait om het verkrijgen en behouden van het juiste personeel. Iedere medewerker moet op de juiste plaats werken om succesvol te kunnen zijn.”

 

VNN werkt oplossingsgericht

Verslavingszorg Noord Nederland kreeg het woord om te laten zien hoe zij in de praktijk werken aan het verminderen van druk. ‘Oplossingsgericht’ is bij VNN het sleutelwoord. “Volgens de LEAN-methode werkt dat door tot in de haarvaten van de organisatie”, zo legt bestuurssecretaris en HRM-manager Leo Sparreboom uit. Alvarez Mainassy en Dolf Smit van de medezeggenschapsraad lichten toe dat dit doorwerkt tot op cliëntniveau: “Bij oplossingsgericht werken hoort dat iedereen zeggenschap heeft. We versterken autonomie van de cliënt om duurzaam resultaat te boeken. Beslissingen worden samen met de cliënt genomen. Door vragen te stellen en stiltes te gebruiken om de cliënt zelf te laten nadenken, betrek je hem of haar en werk je samen.”

 

In zes werksessies naar een plan van aanpak

Eén van de afspraken uit de cao preambule stelt dat ggz-organisaties uiterlijk 1 juli 2018 een plan van aanpak moeten hebben om de werkdruk in de eigen organisatie te verminderen. Aan de hand van zes werksessies onder begeleiding van bestuurders van O&O-fonds GGZ kwam de aanzet voor dat plan tijdens de P&O-/OR-dag al snel van de grond. De samenwerking tussen P&O- en OR-afvaardiging en teamleiders zorgde ervoor dat in ieder plan zowel de werkgevers- als de werknemerskant goed werd vertegenwoordigd.

 

 

Voor de lunch stond een analyse van het probleem en het scherpstellen van de doelen op het programma. Daarna kwamen methodieken, instrumenten en tools aan bod die kunnen helpen bij het behalen van de doelen aan bod. De dag werd afgesloten met het maken van concrete plannen en afspraken: wat gaan we doen en wie gaat dat doen? P&O’ers, OR-leden en teammanagers werkten per deelnemende organisatie samen en vulden het plan in aan de hand van (creatieve) werkvormen zoals mindmapping, tekenen en interviews. We hopen zo veel mogelijk van die plannen ter inspiratie met u te kunnen delen.

 

Zelf aan de slag?

Het werkboekje dat speciaal voor deze dag is gemaakt, is beschikbaar als download. Daarmee kunt u, ook als u niet aanwezig was tijdens de P&O-/OR-dag een start maken met uw plan van aanpak. Ook informatie over alle gepresenteerde methodieken wordt online gedeeld. Voor vragen of meer informatie kunt u ons altijd een e-mail sturen.

 

Voorzitter Elise Merlijn maakte na afloop bekend dat O&O-fonds GGZ in het najaar met vernieuwde ondersteuningsmogelijkheden komt, waarmee ggz-organisaties onder bepaalde voorwaarden financiële steun kunnen ontvangen bij de uitvoering van de plannen. Hou deze website en onze nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws hierover.

 

Bekijk ook het fotoverslag

We hebben de P&O-/OR-dag ook vastgelegd op beeld. Klik hier voor het fotoverslag van de bijeenkomst.