SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Subsidieregeling O&O-fonds GGZ aangepast

Sinds de oprichting van het O&O-fonds GGZ in 2005 kunnen ggz-instellingen subsidieaanvragen indienen bij het fonds. Deze aanvragen dienen aan te sluiten bij de missie en het meerjarenplan van het O&O-fonds GGZ. De subsidieregeling is recentelijk aangepast op het meerjarenplan 2016-2018.

 

Daarnaast is de regeling van naam veranderd en uitgebreid. De nieuwe benaming is: vernieuwings- en implementatieondersteuning. Deze naamswijziging en verbreding sluiten aan bij de missie van het fonds en zijn gericht op vernieuwing en implementatie in ggz-organisaties.

 

Op de pagina Subsidies leest u meer over het indienen van een aanvraag en over de voorwaarden waaraan deze moet voldoen.