SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

SER onderzoekt effecten arbeidsrelaties op arbo

 

Arbeidsrelaties veranderen: er zijn meer flexwerkers, meer zzp’ers en de kluseconomie is sterk in opkomst. Welke gevolgen heeft dit voor gezond en veilig werken? De minister heeft de SER om advies gevraagd. Deze week kwam de SER-commissie Arbeidsomstandigheden bijeen.

 

Andere prikkels

Drie deskundigen gaven een presentatie. Heidi Boussen (SZW) gaf een toelichting op de achtergrond van de verkenningsaanvraag. Het is volgens haar tijd om het Nederlandse arbostelsel onder de loep te houden. In de toekomst zijn er wellicht andere regels, andere definities, andere prikkels nodig. Ze haalde een voorbeeld aan uit het buitenland: daar kreeg een supermarkt geen geld van de bank vanwege slechte arbeidsomstandigheden.

 

Flex en arbo in cijfers

Wendela Hooftman (TNO) presenteerde cijfers van TNO. Flexibele arbeidskrachten ervaren minder hoge taakeisen en weinig autonomie. Dit lijkt erop te wijzen dat zij vaker werk doen zonder veel uitdaging. Uitzendkrachten doen vaker fysiek zwaar werk en hebben te maken met lawaai en andere belasting. Een positief punt is dat flexibele arbeidskrachten volgens het onderzoek binnen bedrijven niet anders worden beschouwd dan vaste werknemers: dat vooroordeel blijkt niet te kloppen.

 

Zzp’ers in de bouw

Anna de Boer (Volandis) gaf haar visie vanuit de praktijk in de bouwsector. In de bouw werkt een grote groep zzp’ers. Werknemers vallen onder verschillende cao’s en die verschillende cao’s hebben andere regels op het gebied van gezond en veilig werken. Zzp’ers in de bouw geven aan dat de vrijheid om hun eigen werk in te delen heel belangrijk voor hen is. Van de werknemers in de bouw kan 89% de werktijden niet zelf bepalen. Zij ervaren ook meer werkdruk.

De SER-commissie Arbeidsomstandigheden zal zich de komende tijd bezighouden met een verkenning naar de gevolgen van veranderende arbeidsrelaties voor gezond en veilig werken.

 

Bron: SER.nl