SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Nieuwe intekenmogelijkheden subsidie SectorplanPlus

SectorplanPlus is een nieuwe subsidie van het ministerie van VWS. Werkgevers in de zorg en welzijn kunnen met de subsidie een extra impuls geven aan de instroom van nieuwe mensen, de vergroting van kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk- / werkbegeleiders. De eerste organisaties zijn al met het traject gestart. 

 

Opening 2e tijdvak

Vanaf 1 mei 2018 is het 2e tijdvak geopend. Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 mei 2018. Vanaf 1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.

 

Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 15 juni een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het 2e tijdvak. Let wel: de aanvragen worden niet op volgorde van binnenkomst beoordeeld. U heeft de gehele periode tot uw beschikking om uw aanvraag te doen. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 2e tijdvak dienen tussen 1 mei en 31 december 2018 van start gaan.

 

Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

 

Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. VWS streeft naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 31 juli 2018, zodat begin augustus de subsidietoekenning bekend kan worden gemaakt.

 

Zie voor meer informatie het Programma van Eisen voor het tweede tijdvak. Hierin zijn alle eisen en richtlijnen opgenomen die van kracht zijn op aanvragen voor het tweede tijdvak.

De bij RegioPlus aangesloten werkgeversorganisaties in de betreffende regio  zijn het eerst aanspreekpunt voor informatie en communicatie voor werkgevers.

Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitter-account van SectorplanPlus in de gaten.

 

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn waarmee zij een extra impuls kunnen geven aan opleidingstrajecten die zijn gericht op:

  • Nieuwe instroom
  • Met ontslag bedreigde werknemers
  • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

In de periode 2017-2021 komt de subsidie via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar voor organisaties in zorg en welzijn. In totaal heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen hiervoor gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) naar de verpleeghuissector gaat. De rest van de middelen is voor de overige sectoren, waaronder de ggz. De verwachting is dat met deze maatregelen zo’n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

De subsidie biedt een extra stimulering als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector en is aanvullend op bestaande instrumenten als de Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van OCW.

 

Voor welke activiteiten kan de subsidie worden gebruikt?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet uw organisatie een scholingsplan opstellen voor een opleidingstraject waaraan een aantal eisen worden gesteld. Het traject moet bijvoorbeeld zijn gericht op professionals die werkzaam zijn in het primair proces of op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders. Ook moet het plan worden geschreven voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
  • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
  • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
  • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

In de projectbeschikking op www.sectorplanplus.nl  worden de eisen en de functies die voor de subsidie in aanmerking komen gepubliceerd.