SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Samen tegen stress en ongewenst gedrag op de werkvloer

Schouten & Nelissen (S&N) gaat samenwerken met het ministerie van SZW om werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken. In het project Goed en Gezond Werken gaan 20 organisaties met een eigen actieteam aan de slag met het versterken van een positief werkklimaat. S&N begeleidt hen daarbij. De trajecten duren zo’n vier tot zes maanden. Na afloop delen organisaties hun ervaringen, zodat ook anderen kunnen profiteren van hun aanpak.

Psychosociale Arbeidsbelasting

De landelijke cijfers over verzuim en burn-out laten zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering op de Nederlandse werkvloer. Ruim 14% van werkend Nederland heeft burn-out klachten en ruim een derde van het werkgerelateerde verzuim komt door werkdruk/werkstress. In Nederland heeft daarnaast 1 op de 6 werknemers (CBS/TNO) last van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): ongewenste omgangsvormen – pesten, discriminatie en seksuele intimidatie door collega’s en/of leidinggevenden– op het werk. (CBS/TNO).

Wetenschappelijk onderbouwd

Jessica van Wingerden, directeur Schouten & Nelissen Research: “Verzuim gerelateerd aan PSA kost jaarlijks 2,7 miljard euro. Het heeft  bovendien een negatieve impact op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zijn dan ook verheugd over de samenwerking met het Ministerie van SZW. We zetten in op een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Tijdens en na afloop van het traject maken we met diverse publicaties zichtbaar wat werkt in de praktijk.”

Borging

S&N ondersteunt tot oktober 2018 organisaties in de sectoren zorg, onderwijs, industrie, vervoer, openbaar bestuur en het MKB. Samen met een actieteam uit de organisatie wordt de best passende aanpak gekozen. S&N begeleidt het actieteam vervolgens bij het verminderen van de ervaren werkdruk, ongewenste omgangsvormen en het verhogen van het werkplezier.

Meedoen?

Er is nog plaats voor enkele organisaties om deel te nemen. Heeft jouw organisatie minimaal 100 fte, vraagstukken op het gebied van werkdruk en ongewenst gedrag en kun je een actieteam samenstellen van 6 tot 8 personen? Meld je dan aan voor een verkennend gesprek via goedengezondwerken@sn.nl of 0418 – 688575. De inzet van Schouten & Nelissen in het traject wordt gefinancierd door Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.