SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Regels schrappen met toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’

 

O&O-fonds GGZ heeft verminderen van regel- en werkdruk hoog op de agenda staan. Daarom bieden we tijdens de Regelgekte-vierdaagse van GGZ Nederland van 26 t/m 29 maart 2018 zeven ggz-organisaties de mogelijkheid om regels te schrappen met de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’.

 

Schrapsessies

De toolkit is vooral op teamniveau samengesteld en bevat een stappenplan om nodige en onnodige administratie op afdelings- en organisatieniveau van elkaar te onderscheiden en de onnodige administratie daarna op te ruimen. Dit gebeurt in zogenaamde schrapsessies. Per organisatie nemen medewerkers uit verschillende disciplines onder begeleiding van Vilans deel aan de schrapsessies.

 

Eerste zeven organisaties

Vilans (het kenniscentrum voor de langdurige zorg) heeft de toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ voor o.a. de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg ontwikkeld. In de ggz is deze methodiek nog niet toegepast. Door de toolkit tijdens de Regelgekte-vierdaagse in te zetten bij GGZ Friesland, De Parnassia Groep, GGzE, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Novadic-Kentron en GGZ Centraal kan de branche ervaren welke bijdrage de methode levert aan de aanpak van regeldruk. Op 26 en 28 maart a.s. vinden met deze zeven organisaties de schrapsessies plaats.

 

Ervaringen en resultaten

Na afloop komt de methode breed beschikbaar en kunnen de zeven organisaties de opgedane kennis gebruiken om andere ggz-organisaties in hun regio verder te helpen bij het gebruik van de toolkit. De ervaringen met de methodiek, de resultaten en inzichten in mogelijkheden om (interne) regels en protocollen te schrappen worden ook beschreven en gedeeld met de branche. Houd daarvoor de website en nieuwsbrief van O&O-fonds GGZ in de gaten.