SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd  over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In de rapportage van de werknemers wordt ingezoomd op kenmerken van de huidige werksituatie en werkkring, kenmerken van de vorige werksituatie, werkbeleving en personeelsbeleid, kennis & vaardigheden, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid. De enquêteresultaten van de werkgevers geeft een beeld hoe ze aankijken tegen actuele thema’s op het gebied van personeelsbeleid, zoals vraag naar personeel, werkdruk, scholing en strategisch personeelsplanning.

 

Binnenkort komen van beide enquêtes de databestanden en vragenlijsten beschikbaar op www.azwinfo.nl.

 

(bron www.azwinfo.nl)