SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Portal geopend voor aanvragen tegemoetkoming vervroegd uittreden

In het pensioenakkoord staan afspraken om de regels voor vervroegd uittreden tijdelijk te versoepelen. Sociale partners in de ggz hebben hierover aanvullende afspraken gemaakt. Het gaat uitsluitend om medewerkers met een zwaar beroep in de ggz, die anders niet veilig en gezond hun pensioenleeftijd zouden kunnen halen. Het ‘Reglement tijdelijke subsidieregeling voor RVU afspraken bij zware beroepen in de ggz 2022’ geldt van 1 november 2022 tot en met 1 juli 2024.

 

Het O&O fonds GGZ heeft een portal geopend voor werkgevers die een uitkering verstrekken in het kader van de regeling zware beroepen. Werkgevers die onder de cao ggz vallen, kunnen hier een financiële tegemoetkoming van maximaal 25% van het RVU-bedrag aanvragen.

 

Ga naar de portal

 

Aanvragen tegemoetkoming regeling vervroegd uittreden in de ggz

Het O&O fonds GGZ biedt voor zo’n 130 trajecten extra financiering om werkgevers en medewerkers te ondersteunen bij vervroegd uittreden. Meer weten over hoe je deze tegemoetkoming kunt aanvragen? Lees er meer over op onze RVU-pagina.

Meer weten

Het O&O fonds GGZ wil er samen met werkgevers- en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen met plezier goed (=duurzaam) kan blijven werken in de GGZ. Met onder andere subsidie uit de ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) voeren we tot 2025 extra projecten uit rond duurzame inzetbaarheid. Bekijk voor een overzicht van onze projecten de pagina Goed (=duurzaam) werken in de ggz.