SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Pesten op de werkvloer: een interventie

In de periode van oktober 2018 tot en met juli 2019 organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met TNO een pilot interventie tegen pesten binnen organisaties.

 

Pesten op de werkvloer is helaas een nog veel voorkomend en steeds terugkerend probleem. Jaarlijks wordt ruim een half miljoen werknemers gepest. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moeten werkgevers zich actief inzetten om dit tegen te gaan. Het ministerie van SZW heeft het initiatief genomen om organisaties hier een handje bij helpen. Zij doen dit in samenwerking met TNO. Met een team van experts wordt er een op maat gemaakte interventie gerealiseerd binnen de organisatie om pesten op de werkvloer te verhelpen. Deze interventie zal effectief en wetenschappelijk onderbouwd zijn, waardoor het ook in de toekomst kan worden toegepast binnen andere organisaties.

Meedoen?

De pilot vindt van september 2018 t/m juli 2019 plaats. Samen met een samengesteld team binnen de organisatie zullen de experts van TNO een veranderproces in werking zetten, zodat de nieuwe werkcultuur ook na de interventie blijvend merkbaar is. Organisaties die geïnteresseerd zijn, kunnen zich hiervoor opgeven door een e-mail te versturen naar: pilotgedragsencultuurinterventie@minszw.nl.