SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Participatie en medezeggenschap in triade bij GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant pakt medezeggenschap op een innovatieve manier aan. Medewerkers, cliënten en familieleden worden betrokken bij het beleid en daarmee is GGZ Oost Brabant de eerste ggz-organisatie met medezeggenschap in triade.

 

De laatste jaren zijn er veel medezeggenschapsprojecten gestart die gericht zijn op vernieuwing. Bij verschillende organisaties worden verbindingen gemaakt tussen cliëntenraden en familieraden en op enkele thema’s ook met ondernemingsraden. Het ‘triade-werken’ zoals beschreven in de plannen van GGZ Oost Brabant in 2016 was op dat moment echter nieuw. O&O-fonds GGZ ondersteunde het project daarom met een subsidie vanuit de Vernieuwingsregeling.

Positieve ervaringen

Over het algemeen zijn de ervaringen van de cliëntenraad, familieraad en ondernemingsraad positief. Zo hebben alle partijen een goed gevoel overgehouden aan het nemen van de moeilijke beslissing om de jeugdvoorziening te sluiten. Bij het reorganiseren van de crisisdienst werkte het zoeken van participatie goed om groot draagvlak en hoge betrokkenheid te creëren. Ook bij de organisatie van acute psychiatrie tijdens opname waarbij veel disciplines gezamenlijk tot een visie zijn gekomen, werkte het participatief model goed.

Meer weten?

Lees de complete projectomschrijving op deze pagina. Daar vindt u ook een deel van het projectplan, de resultaten, verschillende presentaties, contactgegevens en meer achtergrondinformatie.