SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Nieuwsoverzicht

Lees hieronder het laatste nieuws.

Mis niets en meld u ook aan voor de digitale nieuwsbrief.

Tweede AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 24-10-2017

In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het gaat om een voorlopige tussenstand. De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar. Lees verder

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online 20-10-2017

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In deze rapportage alle uitkomsten. Lees verder

Bestuurstafel veiligheid ggz-medewerkers 16-10-2017

Bestuurders hebben een belangrijke voorbeeldrol om onderwerpen als veiligheid en werkdruk bespreekbaar te maken in de teams. Dit was een van de conclusies uit de bijeenkomst veiligheid ggz-medewerkers die op 5 oktober 2017 werd georganiseerd. Lees verder

Binnenkort beschikbaar: vernieuwde cao-ggz-app 19-09-2017

Binnenkort kunt u de vernieuwde cao-ggz-app downloaden. In de geüpdatete versie vindt u de nieuwste cao-afspraken en een aantal aangepaste tools. Ook wordt de app voorzien van een nieuw uiterlijk. Lees verder

Subsidieregeling O&O-fonds GGZ aangepast 18-09-2017

Sinds de oprichting van het O&O-fonds GGZ in 2005 kunnen ggz-instellingen subsidieaanvragen indienen bij het fonds. Deze aanvragen dienen aan te sluiten bij de missie en het meerjarenplan van het O&O-fonds GGZ. Lees verder