SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Terug naar overzicht

Minder administratielast door ‘Arkin Ontregelt’

Ggz-organisatie Arkin won in oktober de Nationale HR Zorg Award 2019 met het project ‘Arkin Ontregelt’. Door dat project leggen behandelaren alleen nog vast wat nodig is voor de kwaliteit van zorg. De Award werd toegekend voor de organisatie met het beste project voor meer werkplezier.

Geen minutenadministratie

Minder administratielast was de wens van Arkin in voorjaar 2018. Zo startte na intensieve voorbereiding met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, het ministerie van VWS en de NZa een experiment in januari 2019. Vanaf dat moment registreerden ambulante teams van Jellinek en Mentrum minder gedetailleerd: ze stopten met de minutenregistratie. Ze verantwoorden hun tijd nu in de verslaglegging in het dossier van de cliënt. De behandelaars besparen daardoor dagelijks 45 minuten. Die besparing komt ten goede aan de zorg voor de cliënt en draagt bij aan meer werkplezier.

Ontregelsessies

Binnen Arkin als geheel werden ontregelsessies georganiseerd waaraan bestuurder, behandelaar en ondersteunend medewerkers meededen. In de sessies stond de vraag centraal: welke administratieve lasten veroorzaken we zelf, waar kunnen we mee stoppen en wat kunnen we anders doen? Dat leverde zo’n 20 verbeterpunten op, waarvan de helft inmiddels is uitgevoerd. Aan de andere helft wordt nog gewerkt.

De ervaring van de experimenten bij Jellinek en Mentrum kan worden gebruikt voor een nieuwe manier van registreren en verantwoorden.

HR Zorg Award

De Nationale HR Zorg Award werd in oktober voor de derde keer uitgereikt. Initiatiefnemer FWG Progressional People stelde de prijs in om bij te dragen aan vitaliteit van medewerkers en aan een positief beeld van ‘werken in de zorg’. Een selectie van de projecten die zijn ingezonden voor de HR Zorg Award 2019, 2018 en 2017 krijgt een platform op dinsdag 28 januari 2020, de ‘Dag van het werkplezier in de zorg’.

Lees het artikel in het Arkin-magazine.